Bốn Chữ Lắm

Bốn Chữ Lắm

Lời bài hát Bốn Chữ Lắm

Đóng góp bởi

Yêu là đau, thương là đau
Sao chờ mong người đi về đâu
Vẫn nhớ về
Tình là có không khi nào
Tay cầm tay, thương là thương
Sao chờ mong ngày mai
Ai biết ra sao
Người có đi xa tận phương trời
Nắng trong mưa tìm nhau
Chờ một ngày yêu thương lả lơi
Nói cho nhau một câu
Để từng ngày ta thôi
Còn trông ngóng
Trái tim thôi ngủ yên
Để từng đêm ta say triền miên
Để đêm nay ngừng trôi
Một mình anh nơi đây vẫn thao thức
Yêu lắm, thương lắm
Mà xa lắm, đau lắm
Ai buồn, ai buồn, em buồn vì ai?
Yêu lắm, thương lắm, mà xa lắm
(Chứ) đau lắm
Ai chờ, mong chờ, em chờ đợi anh
Na na na na na na na...
Yêu là đau, thương là đau
Sao chờ mong người đi về đâu
Vẫn nhớ về
Tình là có không khi nào
Tay cầm tay, thương là thương
Sao chờ mong ngày mai
Ai biết ra sao
Người có đi xa tận phương trời
Nắng trong mưa tìm nhau
Chờ một ngày yêu thương lả lơi
Nói cho nhau một câu
Để từng ngày ta thôi
Còn trông ngóng
Trái tim thôi ngủ yên
Để từng đêm ta say triền miên
Để đêm nay ngừng trôi
Một mình anh nơi đây vẫn thao thức
Yêu lắm, thương lắm
Mà xa lắm, đau lắm
Ai buồn, ai buồn, em buồn vì ai?
Yêu lắm, thương lắm, mà xa lắm
(chứ) đau lắm
Ai chờ, mong chờ, em chờ đợi anh
Na na na na na na na...
Nắng trong mưa tìm nhau
Chờ một ngày yêu thương lả lơi
Nói cho nhau một câu
Để từng ngày ta thôi
Còn trông ngóng
Trái tim thôi ngủ yên
Để từng đêm ta say triền miên
Để đêm nay ngừng trôi
Một mình anh nơi đây vẫn thao thức
Yêu lắm, thương lắm
Mà xa lắm, đau lắm
Na na na na na na na...