Bội Ước

Bội Ước

Lời bài hát Bội Ước

Đóng góp bởi

::: Bội Ước :::
Quang Hà
Bội ước ai bội ước tôi khổ đau với bao hờn nghen người xa,
tình xa khuất mây ngàn. "Xa xăm khuất mây ngàn..."
Ngày hôm qua ơi ngủ đi thức chi hoài.
Nhìn đâu sao cũng thấy bóng dáng thân quen vẫn cười nói.
Mặc cho lòng tôi cố xóa nhòa. "Nhưng sao xóa đi được...".
Ngày em đi may ngừng trôi trăng lạnh căm...
Kẻ bạc tình kia ơi từ nay ai dám yêu em.
Sao con người em sống không có tình.
Do số tôi xui tôi không gặp may mới yêu thương người,
làm sao tôi có thể quên em vừa bội ước tôi.
Cuộc tình ngang trái ai đã gây ra nông nỗi này
Bội ước ai bội ước tôi khổ đau với bao hờn nghen
Người xa, tình xa khuất mây ngàn. "Xa xăm khuất mây ngàn..."
Ngày hôm qua ơi ngủ đi thức chi hoài.
Nhìn đâu sao cũng thấy bóng dáng thân quen vẫn cười nói.
Mặc cho lòng tôi cố xóa nhòa. "Nhưng sao xóa đi được...".
Ngày em đi mây ngừng trôi trăng lạnh căm...
Kẻ bạc tình kia ơi từ nay ai dám yêu em.
Sao con người em sống không có tình.
Do số tôi xui tôi không gặp may mới yêu thương người,
làm sao tôi có thể quên em vừa bội ước tôi.
Cuộc tình ngang trái ai đã gây ra nông nỗi này
Kẻ bạc tình kia ơi từ nay ai dám yêu em.
Sao con người em sống không có tình.
Do số tôi xui tôi không gặp may mới yêu thương người,
làm sao tôi có thể quên em vừa bội ước tôi.
Cuộc tình ngang trái ai đã gây ra....
nông nỗi này