Bó Tay Cuộc Đời

Bó Tay Cuộc Đời

Lời bài hát Bó Tay Cuộc Đời

Đóng góp bởi

Một năm mười hai tháng
Có ngày nào ngồi không
Nhưng sao vẫn nghèo
Đời vẫn còn giao neo
Phải chi tôi mang thân lười biếng
Phải chi tôi đam mê phù phiếm
Sao ông trời chẳng thể nào thương
Nhiều đêm trái gió
Trở trời không ai hay
Người thân không có
Biết làm sao đây
Đời trai bôn ba vạn nẻo
Nghèo mang cho ta sầu héo
Cuộc đời ơi biết nơi đâu là bờ
Thắm thoát qua nhanh
Từ khi ra chốn quê nghèo
Phận bèo kiếp sống nổi trôi
Nhớ lũy tre làng
Nhớ mẹ già tóc trắng pha sương
Chiều ra đầu ngõ
Trông về phương xa đó
Thằng con bạt gió
Sao lâu rồi không thấy nó về thăm
Nghèo ơi đừng theo nữa
Để đời thôi lênh đênh
Mấy chục tuổi đầu
Mà vẫn còn chông chênh
Mẹ mong em thơ trìu ngóng
Còn tôi phương xa bạt sống
Biết ngày nào sẽ quay trở về
Nhiều đêm trái gió
Trở trời không ai hay
Người thân không có
Biết làm sao đây
Đời trai bôn ba vạn nẻo
Nghèo mang cho ta sầu héo
Cuộc đời ơi biết nơi đâu là bờ
Thắm thoát qua nhanh
Từ khi ra chốn quê nghèo
Phận bèo kiếp sống nổi trôi
Nhớ lũy tre làng
Nhớ mẹ già tóc trắng pha sương
Chiều ra đầu ngõ
Trông về phương xa đó
Thằng con bạt gió
Sao lâu rồi không thấy nó về thăm
Nghèo ơi đừng theo nữa
Để đời thôi lênh đênh
Mấy chục tuổi đầu
Mà vẫn còn chông chênh
Mẹ mong em thơ trìu ngóng
Còn tôi phương xa bạt sống
Biết ngày nào sẽ quay trở về
Mẹ mong em thơ trìu ngóng
Còn tôi phương xa bạt sống