Bố Ơi Kể Chuyển Con Nghe

Bố Ơi Kể Chuyển Con Nghe

Lời bài hát Bố Ơi Kể Chuyển Con Nghe

Đóng góp bởi

Bố ơi, bố ơi, bố à
Kể cho con nghe câu truyện cổ tích
Có nàng công chúa thật xinh
Có chàng hoàng tử, có nàng tiên
Bé ơi, bé ơi, bé à
Tại sao không ai thương nàng công chúa
Để nàng ở mãi rừng sâu
Chẳng ai đi tìm, lâu thật lâu
Vậy con hãy hóa thành nàng tiên
Con hãy bay đi tìm hoàng tử
Và con sẽ chỉ đường đến
Công chúa nơi đâu trong rừng sâu
Và con chỉ muốn làm nàng tiên
Con sẽ biến ra thêm kẹo bánh
Con sẽ biến ra thêm quần áo
Tặng mọi người thật nhiều niềm vui
Bố ơi, bố ơi, bố à
Kể cho con nghe thêm một lần nữa
Để rồi con sẽ ngủ ngoan
Sáng mai thức dậy, con cười thật tươi
Bé ơi, bé ơi, bé à
Kể cho con nghe câu truyện cổ tích
Có nàng công chúa thật xinh
Có chàng hoàng tử, có nàng tiên
Bố ơi, bố ơi, bố à
Tại sao không ai thương nàng công chúa
Để nàng ở mãi rừng sâu
Chẳng ai đi tìm, lâu thật lâu
Vậy con sẽ hóa thành nàng tiên
Con sẽ bay đi tìm hoàng tử
Và con sẽ chỉ đường đến
Công chúa nơi đâu trong rừng sâu
Và con chỉ muốn làm nàng tiên
Con sẽ biến ra thêm kẹo bánh
Con sẽ biến ra thêm quần áo
Tặng mọi người thật nhiều niềm vui
Vậy con sẽ hóa thành nàng tiên
Con sẽ bay đi tìm hoàng tử
Và con sẽ chỉ đường đến
Công chúa nơi đâu trong rừng sâu
Và con chỉ muốn làm nàng tiên
Con sẽ biến ra thêm kẹo bánh
Con sẽ biến ra thêm quần áo
Tặng mọi người thật nhiều niềm vui
Bố ơi, bố ơi, bố à
Kể cho con nghe thêm một lần nữa
Để rồi con sẽ ngủ ngoan
Sáng mai thức dậy, con cười thật tươi