Biết Làm Gì Hơn

Biết Làm Gì Hơn

Lời bài hát Biết Làm Gì Hơn

Đóng góp bởi

Buổi sáng thức dậy.
Anh bỗng nhớ về em
Nhớ nhiều hơn
Những trưa hè nắng cháy.
Vạt nắng cuối ngày
Anh cũng nhớ về em.
Anh cũng mơ từng đêm.
Sao tự nhiên
Em bỗng quay về đây.
Nỗi vui mừng
Hay là giọt nước mắt.
Bao ngày qua
Em ở nơi đâu?
Em ở bên ai?
Đừng khóc tôi ơi
Hãy để tôi bình yên.
Qua ngày mai
Tôi sẽ rời xa em.
Đừng níu kéo thêm
Em cũng không được chi.
Anh cũng không được gì.
Yêu làm chi
Để nỗi đau giờ đây.
Gánh lên vai
Không bao giờ xóa hết.
Yêu làm chi
Đổi lấy được gì?
Đổi lấy được chi?
Giọt cà phê
Bên nhau ngày xưa.
Hay là giọt nước mắt
Chia tay ngày nay.
Biết sẽ làm gì?
Biết sẽ được gì?
Biết làm gì hơn?
Mười năm sau
Cũng chỉ vậy thôi.
Cho dù ngàn năm nữa
Cũng chỉ vậy thôi.
Cố gắng lên em.
Biết sẽ không còn.
Sẽ không còn chi.
Buổi sáng thức dậy.
Anh bỗng nhớ về em
Nhớ nhiều hơn
Những trưa hè nắng cháy.
Vạt nắng cuối ngày
Anh cũng nhớ về em.
Anh cũng mơ từng đêm.
Sao tự nhiên
Em bỗng quay về đây.
Nỗi vui mừng
Hay là giọt nước mắt.
Bao ngày qua
Em ở nơi đâu?
Em ở bên ai?
Giọt cà phê
Bên nhau ngày xưa.
Hay là giọt nước mắt
Chia tay ngày nay.
Biết sẽ làm gì?
Biết sẽ được gì?
Biết làm gì hơn?
Mười năm sau
Cũng chỉ vậy thôi.
Cho dù ngàn năm nữa
Cũng chỉ vậy thôi.
Cố gắng lên em.
Biết sẽ không còn.
Sẽ không còn chi.
Biết sẽ làm gì?
Biết sẽ được gì?
Biết làm gì hơn.