Biết Em Chưa Thể Quên

Biết Em Chưa Thể Quên

Xem MV bài hát

Lời bài hát Biết Em Chưa Thể Quên

Đóng góp bởi

Khi yêu thương ngày qua
Giờ đã chẳng còn gì
Vậy thôi anh nên lặng im
Và nhìn em quay bước đi
Sao không gian mộng mơ
Vượt qua bao ngỡ ngàng nỡ nào
Đành vậy sao
Trong tim anh ngày qua
Lúc giờ đánh mất một người
Sợ rằng chợt một ngày
Thiếu đi vòng tay ấy
Thời gian đó có khoảng cách
Khiến em đổi thay quên từng ngày
Quên đi bao lâu nay
Quên từng câu hứa ngày xưa
Em quên rồi em đã quên hết thật rồi
Bao yêu thương đó
Anh chỉ trao riêng về em
Góc phố thân quen ngày xưa
Anh còn mơ nhưng vẫn chờ
Chờ em hạt mưa
Làm tim anh buốt giá
Lời yêu đó phai nhạt đi
Kể từ khi em xa cách
Sao hôm nay em khóc
Che giấu mau quay mặt đi
Chắc chắn trong tim của em
Vẫn còn mang một bóng hình
Một người cần em còn hơn
Cả tương lai của đời mình
Khi yêu thương ngày qua
Giờ đã chẳng còn gì
Vậy thôi anh nên lặng im
Và nhìn em quay bước đi
Sao không gian mộng mơ
Vượt qua bao ngỡ ngàng nỡ nào
Đành vậy sao
Trong tim anh ngày qua
Lúc giờ đánh mất một người
Sợ rằng chợt một ngày
Thiếu đi vòng tay ấy
Thời gian đó có khoảng cách
Khiến em đổi thay quên từng ngày
Quên đi bao lâu nay
Quên từng câu hứa ngày xưa
Em quên rồi em đã quên hết thật rồi
Bao yêu thương đó
Anh chỉ trao riêng về em
Góc phố thân quen ngày xưa
Anh còn mơ nhưng vẫn chờ
Chờ em hạt mưa
Làm tim anh buốt giá
Lời yêu đó phai nhạt đi
Kể từ khi em xa cách
Sao hôm nay em khóc
Che giấu mau quay mặt đi
Chắc chắn trong tim của em
Vẫn còn mang một bóng hình
Một người cần em còn hơn
Cả tương lai
Em quên rồi em đã quên hết thật rồi
Bao yêu thương đó
Anh chỉ trao riêng về em
Góc phố thân quen ngày xưa
Anh còn mơ nhưng vẫn chờ
Chờ em hạt mưa
Làm tim anh buốt giá
Lời yêu đó phai nhạt đi
Kể từ khi em xa cách
Sao hôm nay em khóc
Che giấu mau quay mặt đi
Chắc chắn trong tim của em
Vẫn còn mang một bóng hình
Một người cần em còn hơn
Cả tương lai
Của đời mình