Bèo Dạt Mây Trôi

Bèo Dạt Mây Trôi

Lời bài hát Bèo Dạt Mây Trôi

Đóng góp bởi

Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi
Em ơi anh vẫn đợi bèo dạt
Mây trôi chim ca tang tính tình cá lội
Ngẫm một tin trông
Hai tin đợi ba bốn tin chờ
Sao chẳng thấy đâu
Một mình trăng treo suốt đêm thâu
Em ơi trăng đã ngả ngang đầu
Thương nhớ ai
Sương rơi đêm sắp tàn trăng tàn
Cành tre đưa trước ngõ làn gió la đà
Em vẫn mong chờ sao chẳng thấy đâu
Ngày ngày ra trông chốn xa xăm
Em ơi anh vẫn đợi mỏi mòn
Ra trông sao xa tang tính tình cá vờn
Người đi xa có nhớ
Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời
Sao chẳng thấy đâu
Mỏi mòn đêm thâu suốt năm canh
Em ơi anh vẫn đợi mỏi mòn
Thương nhớ ai
Chim ơi cho nhắn một đôi lời
Người đi xa có nhớ
Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời
Sao chẳng thấy đâu
Người đi xa có nhớ
Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời
Sao chẳng thấy đâu