Bến Thượng Hải (Remix)

Bến Thượng Hải (Remix)

Lời bài hát Bến Thượng Hải (Remix)

Đóng góp bởi

Biển sóng dạt dào
Trùng dương lớp lớp
Trôi đi về chốn nào
Đời như những cơn sóng đùa
Mà ngàn năm biết nơi đâu là bến bờ
Cuộc đời vui, cuộc đời buồn
Nào ai hay biết nơi đâu là bến mơ
Niềm hạnh phúc hay nỗi sầu
Dòng đời trôi cuốn ta qua ngàn năm
Yêu em hờn em, em biết cho chăng
Cho dù tháng năm dài xa cách
Anh luôn chờ mong bão tố phong ba
Cuộc tình này
Ngàn kiếp vẫn không nhạt phai
Biển sóng dạt dào
Trùng dương lớp lớp
Trôi đi về chốn nào
Đời như những cơn sóng đùa
Mà ngàn năm biết nơi đâu là bến bờ
Cuộc đời vui, cuộc đời buồn
Nào ai hay biết nơi đâu là bến mơ
Niềm hạnh phúc hay nỗi sầu
Dòng đời trôi cuốn ta qua ngàn năm
Yêu em hờn em, em biết cho chăng
Cho dù tháng năm dài xa cách
Anh luôn chờ mong bão tố phong ba
Cuộc tình này
Ngàn kiếp vẫn không nhạt phai