Bến Đợi

Bến Đợi

Lời bài hát Bến Đợi

Đóng góp bởi

Ơi bông hoa gạo đỏ Rụng đầy bến sông quê Chiều mùa xuân đi vội Bến đợi người trở về Xa nhau từ dạo ấy Em đứng lặng bến sông Tóc dài bay theo gió Dài tháng ngày đợi trông (ớ ơ ờ ớ ờ ơ ớ...) Nhớ chiều ấy anh ơi Đã xa rồi xa mãi Người đi chưa trở lại Con đò xưa về đâu Hun hút giòng sông trôi Cánh chim bay trong nắng Đâu rồi tà áo tím Một thời anh mang theo Đâu rồi đôi mắt ấy Một thời em đam mê Để lòng anh bâng khuâng. Ơi bông hoa gạo đỏ Rụng đầy bến sông quê Chiều mùa xuân đi vội Bến đợi người trở về Xa nhau từ dạo ấy Em đứng lặng bến sông Tóc dài bay theo gió Dài tháng ngày đợi trông (ớ ơ ờ ớ ờ ơ ớ...) Nhớ chiều ấy anh ơi Đã xa rồi xa mãi Người đi chưa trở lại Con đò xưa về đâu Hun hút giòng sông trôi Cánh chim bay trong nắng Đâu rồi tà áo tím Một thời anh mang theo Đâu rồi đôi mắt ấy Một thời em đam mê Để lòng anh bâng khuâng. Ơi bông hoa gạo đỏ Rụng đầy bến sông quê Chiều mùa xuân đi vội Bến đợi người trở về