Bé Ti Ti

Bé Ti Ti

Lời bài hát Bé Ti Ti

Đóng góp bởi

Bé là bé Ti Ti
Bé thường thích chơi bi
Bé còn khoái kem ly
Hay hát như chú chim ri
Đến trường bé tung tăng
Ở nhà bé lăng xăng
Khoái kẹo đến hư răng
Ba má thương ai cho bằng
Sớm mai tiếng chim hót vang trong lành
Ba má đưa bé Ti đến trường
Đón con bé Ti khoe liền
Hoa bé ngoan tặng cho ba má nè
Bé là bé Ti Ti
Bé thường thích chơi bi
Bé còn khoái kem ly
Hay hát như chú chim ri
Đến trường bé tung tăng
Ở nhà bé lăng xăng
Khoái kẹo đến hư răng
Ba má thương ai cho bằng
Sớm mai tiếng chim hót vang trong lành
Ba má đưa bé Ti đến trường
Đón con bé Ti khoe liền
Hoa bé ngoan tặng cho ba má nè
Bé là bé Ti Ti
Bé thường thích chơi bi
Bé còn khoái kem ly
Hay hát như chú chim ri
Đến trường bé tung tăng
Ở nhà bé lăng xăng
Khoái kẹo đến hư răng
Ba má thương ai cho bằng
Sớm mai tiếng chim hót vang trong lành
Ba má đưa bé Ti đến trường
Đón con bé Ti khoe liền
Hoa bé ngoan tặng cho ba má nè
Bé là bé Ti Ti
Bé thường thích chơi bi
Bé còn khoái kem ly
Hay hát như chú chim ri
Đến trường bé tung tăng
Ở nhà bé lăng xăng
Khoái kẹo đến hư răng
Ba má thương ai cho bằng
Sớm mai tiếng chim hót vang trong lành
Ba má đưa bé Ti đến trường
Đón con bé Ti khoe liền
Hoa bé ngoan tặng cho ba má nè