Bé Chút Chít

Bé Chút Chít

Xem MV bài hát

Lời bài hát Bé Chút Chít

Đóng góp bởi

Bé chút chít
Làm nũng với mẹ nè
Để mẹ thương
Thương nhiều hơn nhé
Bé chút chít
Ăn cho thật khỏe
Dù trời mưa
Gió lớn cũng cười toe
Bé chút chít
Mặc áo mới khoe bà
Để bà cưng
Cưng nhiều hơn nhé
Bé chút chít
Lăng xăng chào hỏi
Cả nhà khen
Bé lớn hơn coi
Bé chút chít chút chít
Vui như chim sơn ca
Bé khúc khích khúc khích
Với mẹ với ba
Bé chút chít chút chít
Như bông hoa xinh tươi
Đón ánh nắng lấp lánh
Với ông với bà
Bé chút chít
Làm nũng với mẹ nè
Để mẹ thương
Thương nhiều hơn nhé
Bé chút chít
Ăn cho thật khỏe
Dù trời mưa
Gió lớn cũng cười toe
Bé chút chít
Mặc áo mới khoe bà
Để bà cưng
Cưng nhiều hơn nhé
Bé chút chít
Lăng xăng chào hỏi
Cả nhà khen
Bé lớn hơn coi
Bé chút chít chút chít
Vui như chim sơn ca
Bé khúc khích khúc khích
Với mẹ với ba
Bé chút chít chút chít
Như bông hoa xinh tươi
Đón ánh nắng lấp lánh
Với ông với bà
Bé chút chít
Làm nũng với mẹ nè
Để mẹ thương
Thương nhiều hơn nhé
Bé chút chít
Ăn cho thật khỏe
Dù trời mưa
Gió lớn cũng cười toe
Bé chút chít
Mặc áo mới khoe bà
Để bà cưng
Cưng nhiều hơn nhé
Bé chút chít
Lăng xăng chào hỏi
Cả nhà khen
Bé lớn hơn coi
Bé chút chít chút chít
Vui như chim sơn ca
Bé khúc khích khúc khích
Với mẹ với ba
Bé chút chít chút chít
Như bông hoa xinh tươi
Đón ánh nắng lấp lánh
Với ông với bà