Bé Chơi Trung Thu

Bé Chơi Trung Thu

Lời bài hát Bé Chơi Trung Thu

Đóng góp bởi

Bé đón trung thu với cả gia đình
Quay quanh trước sân
Uống trà ăn bánh
Bé ngắm ông trăng
Bé thấy chị Hằng
Cây đa biết bay với chú Cuội già
Bé hát bé ca với các bạn bè
Ngôi sao sáng trong
Lồng đèn nhỏ bé
Bé muốn nụ cười đến với mọi người
Ai ai cũng vui bé càng thấy vui
Bé đón trung thu với cả gia đình
Quay quanh trước sân
Uống trà ăn bánh
Bé ngắm ông trăng
Bé thấy chị Hằng
Cây đa biết bay với chú Cuội già
Bé hát bé ca với các bạn bè
Ngôi sao sáng trong
Lồng đèn nhỏ bé
Bé muốn nụ cười đến với mọi người
Ai ai cũng vui bé càng thấy vui
Bé đón trung thu với cả gia đình
Quay quanh trước sân
Uống trà ăn bánh
Bé ngắm ông trăng
Bé thấy chị Hằng
Cây đa biết bay với chú Cuội già
Bé hát bé ca với các bạn bè
Ngôi sao sáng trong
Lồng đèn nhỏ bé
Bé muốn nụ cười đến với mọi người
Ai ai cũng vui bé càng thấy vui