Bé Chảnh

Bé Chảnh

Lời bài hát Bé Chảnh

Đóng góp bởi

Em
Sao không nói
Với anh lấy một câu
Vì sao
Em không nói
Với anh lấy một lời
Biết anh
Đã nhìn từ rất lâu
Biết anh
Đã chờ từ rất lâu
Vì sao thế
Không nói với anh
Lấy một lời
Lời nói
Không mất tiền mua
Lựa lời mà nói
Cho vừa lòng em
Anh đây
Đã nói thật lòng anh
Rằng anh thích em rồi
Rằng anh yêu em rồi
Người hỡi
Không nói
Với anh lấy một lời
Em
Sao không nói
Với anh lấy một câu
Vì sao
Em không nói
Với anh lấy một lời
Biết anh
Đã nhìn từ rất lâu
Biết anh
Đã chờ từ rất lâu
Vì sao thế
Không nói với anh
Lấy một lời
Lời nói
Không mất tiền mua
Lựa lời mà nói
Cho vừa lòng em
Anh đây
Đã nói thật lòng anh
Rằng anh thích em rồi
Rằng anh yêu em rồi
Người hỡi
Không nói
Với anh lấy một lời
Người đâu
Gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có
Duyên gì hay không
Người đâu gặp gỡ làm gì
Trăm năm biết có
Duyên gì
Là gì hay không
Dù mai
Em có lấy chồng
Anh đây vẫn giữ
Mối tình là tình trăm năm