Bảy Ngày Đợi Mong

Bảy Ngày Đợi Mong

Lời bài hát Bảy Ngày Đợi Mong

Đóng góp bởi

Anh hẹn em cuối tuần chờ anh nơi cuối phố Biết anh thích màu trời em đã bồi hồi chọn màu áo xanh Chiều thứ bảy người đi sao bóng anh chẳng thấy Rồi nhẹ đôi gót hài chiều nghiêng bóng dài áo em dần phai Sáng chủ nhật trời trong nhưng trong lòng dâng sóng Không thấy bóng anh sang Nên thứ hai thu vàng Nên thứ ba thu tàn Mùa đông thứ tư sang Qua thứ năm nghẹn ngào giận anh luôn thứ sáu Quyết em quyết dặn lòng không nói nửa lời dù là ghét anh Chiều thứ bảy mưa rơi ai bảo anh lại tới Ai ai bảo anh xin lỗi ai bảo anh nhiều lời Cho mắt em lệ rơi Anh hẹn em cuối tuần chờ nhau nơi cuối phố Biết anh thích màu trời em đã bồi hồi chọn màu áo xanh Chiều thứ bảy người đi sao bóng anh chẳng thấy Rồi nhẹ đôi gót hài chiều nghiêng bóng dài áo em dần phai Sáng chủ nhật trời trong nhưng trong lòng dâng sóng Không thấy bóng anh sang Nên thứ hai thu vàng Nên thứ ba thu tàn Mùa đông thứ tư sang Qua thứ năm nghẹn ngào giận anh luôn thứ sáu Quyết em quyết dặn lòng không nói nửa lời dù là ghét anh Chiều thứ bảy mưa rơi ai bảo anh lại tới Ai ai bảo anh xin lỗi ai bảo anh nhiều lời Cho mắt em lệ rơi Ai ai bảo anh xin lỗi ai bảo anh nhiều lời Cho mắt em lệ rơi