Bây Giờ Em Thế Nào

Bây Giờ Em Thế Nào

Xem MV bài hát

Lời bài hát Bây Giờ Em Thế Nào

Đóng góp bởi

Nếu vô tình dừng lại
Nơi đã từng tồn tại
Ngày tháng của đôi mình
Có bao giờ chợt hỏi
Con tim này một lời
Là ta có phải yêu
Nếu vô tình gặp lại
Em của ngày hiện tại
Thì tôi có lại gần
Dốc hết từng nhịp thở
Ai làm gì mà sợ
Để ta nói với em là
Sau khi chia tay người thế nào
Sau khi chia tay
Anh thấy có đâu sao
Cũng chỉ là hiện giờ
Ở nơi còn tim anh
Làm thêm bao vết xước
Sau khi chia tay người thế nào
Sau khi anh không
Còn mang đến cho em
Những ân tình ngọt ngào
Từng nguyện thề trăng sao
Bây giờ em thế nào
Từng đàn bướm trắng
Bay lượn gần bên dưới mặt hồ
Làm gợn lên cơn sóng vỗ
Về đôi tình nhân bước qua
Ngọn đèn đêm gần gốc cây bên đồi
Là nơi chúng mình đã hò hẹn
Nếu vô tình gặp lại
Em của ngày hiện tại
Thì tôi có lại gần
Dốc hết từng nhịp thở
Ai làm gì mà sợ
Để ta nói với em là
Sau khi chia tay người thế nào
Sau khi chia tay
Anh thấy có đâu sao
Cũng chỉ là hiện giờ
Ở nơi còn tim anh
Làm thêm bao vết xước
Sau khi chia tay người thế nào
Sau khi anh không
Còn mang đến cho em
Những ân tình ngọt ngào
Từng nguyện thề trăng sao
Bây giờ em thế nào
Sau khi chia tay
Anh thấy có đâu sao
Cũng chỉ là hiện giờ
Ở nơi còn tim anh
Làm thêm bao vết xước
Sau khi chia tay người thế nào
Sau khi anh không
Còn mang đến cho em
Những ân tình ngọt ngào
Từng nguyện thề trăng sao
Bây giờ em thế nào