Bất Đồng Quan Điểm

Bất Đồng Quan Điểm

Lời bài hát Bất Đồng Quan Điểm

Đóng góp bởi

Mình bất chấp tất cả
Để đến được
Như hôm nay
Đã trải qua
Biết bao nhiêu nỗi buồn
Niềm vui sẽ rất lớn
Nếu như ta quý trọng
Từng khoảnh khắc
Sẻ chia nhau mỗi ngày
Đừng vì những cãi vã
Những cái tôi của mình
Mà đánh mất tất cả
Hạnh phúc đôi ta đã từng
Và rồi em sẽ thấy
Tháng năm sau thật đẹp
Vì lòng anh
Không muốn
Em đau buồn
Tại sao ta không nói
Nói ra hết
Nghĩ suy của lòng mình
Để mình cảm thấy
Hiểu cho nhau
để rồi không vậy nữa
Hỏi rằng cuộc sống
Có bao lâu
Mà hoài giận dỗi
Thêm đau
Hay tại vì ta
Đã quá khác nhau
Tại sao ta
Không níu lấy đôi tay
Sẽ vui hơn từng ngày
Mà lại cho nhau
Tiếng chia tay
ôi tan nát trái tim này
Chắc tại vì em có ai
Hay lòng tự ái quá cao
Để rồi đánh mất
Những tiếng yêu ngày nao
Đừng vì những cãi vã
Những cái tôi của mình
Mà đánh mất tất cả
Hạnh phúc đôi ta đã có
Và rồi em sẽ thấy
Tháng năm sau thật đẹp
Vì lòng anh
Không muốn
Em đau buồn
Tại sao ta không nói
Nói ra hết
Nghĩ suy của lòng mình
Để mình cảm thấy
Hiểu cho nhau
để rồi không vậy nữa
Hỏi rằng cuộc sống
Có bao lâu
Mà hoài giận dỗi
Thêm đau
Hay tại vì ta
Đã quá khác nhau
Tại sao ta
Không níu lấy đôi tay
Sẽ vui hơn từng ngày
Mà lại cho nhau
Tiếng chia tay
ôi tan nát trái tim này
Chắc tại vì em có ai
Hay lòng tự ái quá cao
Để rồi đánh mất
Những tiếng yêu ngày nao
Tại sao ta không nói
Nói ra hết
Nghĩ suy của lòng mình
Để mình cảm thấy
Hiểu cho nhau
để rồi không vậy nữa
Hỏi rằng cuộc sống
Có bao lâu
Mà hoài giận dỗi
Thêm đau
Hay tại vì ta
Đã quá khác nhau
Tại sao ta
Không níu lấy đôi tay
Sẽ vui hơn từng ngày
Mà lại cho nhau
Tiếng chia tay
ôi tan nát trái tim này
Chắc tại vì em có ai
Hay lòng tự ái quá cao
Để rồi đánh mất
Những tiếng yêu ngày nao
Chắc tại vì anh có ai
Hay lòng tự ái quá cao
Để rồi đánh mất
Mất đi tình yêu