Barairo no Jinsei (Instrumental)

Barairo no Jinsei (Instrumental)