Bao Giờ Biết Tương Tư (Remix)

Bao Giờ Biết Tương Tư (Remix)

Lời bài hát Bao Giờ Biết Tương Tư (Remix)

Đóng góp bởi

Ngày nào cho tôi biết
Biết yêu em rồi
Tôi biết tương tư
Ngày nào biết mong chờ
Biết rộn rã
Buồn vui đợi em dưới mưa
Ôi biết đem tin này
Vắng như lòng giấy
Tình yêu lấp đầy
Rồi biết quên câu cười
Biết cho đôi dòng lệ rơi
Tình yêu đã trở lại
Đôi mắt đêm ngày
Vơi hết đọa đầy
Tà áo em phơi bầy
Ngón tay em dài
Tiếng yêu không lời
Ngày nào lòng tôi đã
Biết vui biết buồn
ôm mối tương tư
Ngày nào cánh Thiên Đường
Đã mở hé
Tình yêu là trái táo thơm
Tôi ghé răng cắn vào
Miệng môi ngọt đắng
Tình yêu cuối đường
Là trối trăn cuối cùng
Giấc mơ não nùng vội tan
Ngày nào cho tôi biết
Biết yêu em rồi
Tôi biết tương tư
Ngày nào biết mong chờ
Biết rộn rã
Buồn vui đợi em dưới mưa
Ôi biết đem tin này
Vắng như lòng giấy
Tình yêu lấp đầy
Rồi biết quên câu cười
Biết cho đôi dòng lệ rơi
Tình yêu đã trở lại
Đôi mắt đêm ngày
Vơi hết đọa đầy
Tà áo em phơi bầy
Ngón tay em dài
Tiếng yêu không lời
Ngày nào lòng tôi đã
Biết vui biết buồn
ôm mối tương tư
Ngày nào cánh Thiên Đường
Đã mở hé
Tình yêu là trái táo thơm
Tôi ghé răng cắn vào
Miệng môi ngọt đắng
Tình yêu cuối đường
Là trối trăn cuối cùng
Giấc mơ não nùng vội tan
Là trối trăn cuối cùng
Giấc mơ não nùng vội tan
Là trối trăn cuối cùng
Giấc mơ não nùng vội tan