Bạn Tôi

Bạn Tôi

Lời bài hát Bạn Tôi

Đóng góp bởi

Bạn tôi
Sáng nhịn ăn
Lên giảng đường
Bạn tôi
Sáng đạp xe
Hai mươi cây số
Thằng đi dạy thêm
Đứa làm tiếp thị
Thằng làm quán cơm
Tối về
Một gói mì tôm
Tối về
Kể chuyện nhau nghe
Chuyện buồn vui
Ngày tháng xa nhà
Tối về
Giọng Bắc Trung Nam
Chia cùng điếu thuốc
Sớm chuyện vui buồn
Miền Tây nước lớn
Đứng ngồi không yên
Miền Trung lũ lụt
Suốt đêm không ngủ
Chúng tôi vào đại học
Niềm vui chưa dứt
Bao nỗi âu lo
Dáng mẹ gầy hơn trước
Tóc ba thêm sợi bạc
Chiều nay
Tin bão phương xa
Lòng con chua xót
Con chưa về
Chưa về
Lòng thắt cơn đau
Bạn tôi
Sáng nhịn ăn
Lên giảng đường
Bạn tôi
Sáng đạp xe
Hai mươi cây số
Thằng đi dạy thêm
Đứa làm tiếp thị
Thằng làm quán cơm
Tối về
Một gói mì tôm
Tối về
Kể chuyện nhau nghe
Chuyện buồn vui
Ngày tháng xa nhà
Tối về
Giọng Bắc Trung Nam
Chia cùng điếu thuốc
Sớm chuyện vui buồn
Miền Tây nước lớn
Đứng ngồi không yên
Miền Trung lũ lụt
Suốt đêm không ngủ
Chúng tôi vào đại học
Niềm vui chưa dứt
Bao nỗi âu lo
Dáng mẹ gầy hơn trước
Tóc ba thêm sợi bạc
Chiều nay
Tin bão phương xa
Lòng con chua xót
Con chưa về
Chưa về
Lòng thắt cơn đau