Lời bài hát Bạn Thân

Đóng góp bởi

Bàn tay nắm chặt bàn tay
Thôi ta chia tay từ đây
Mãi mãi không bao giờ quên
Những kỷ niệm bên người bạn thân.
Bàn tay đặt lên bờ môi
Thắm thiết trao nhau nụ hôn
Mãi mãi khắc ghi tình ta
Những vui buồn bên nhau một thời.
Ngày mai bình minh sẽ lên xua tang bóng đêm
Mây lại bay trong nắng hồng
Dù cho sống gió trong đời
Gian khổ nguy nào cũng vượt qua
Giữ lấy niềm tin giữ lấy một thời
đam mê cả trái tim
Giữ lấy niềm tin giữ lấy tình thâm
Ngày mai ta sẽ gặp lại nhau.
Bàn tay nắm chặt bàn tay
Thôi ta chia tay từ đây
Mãi mãi không bao giờ quên
Những kỷ niệm bên người bạn thân.
Bàn tay đặt lên bờ môi
Thắm thiết trao nhau nụ hôn
Mãi mãi khắc ghi tình ta
Những vui buồn bên nhau một thời.
Ngày mai bình minh sẽ lên xua tang bóng đêm
Mây lại bay trong nắng hồng
Dù cho sống gió trong đời
Gian khổ nguy nào cũng vượt qua
Giữ lấy niềm tin giữ lấy một thời
đam mê cả trái tim
Giữ lấy niềm tin giữ lấy tình thâm
Ngày mai ta sẽ gặp lại nhau.
Giữ lấy niềm tin giữ lấy
Một thời đam mê cả trái tim
Giữ lấy niềm tin giữ lấy tình thâm
Ngày mai ta sẽ gặp lại nhau