Bận Lòng

Bận Lòng

Lời bài hát Bận Lòng

Đóng góp bởi

Vì sao trong đôi mắt anh còn buồn
Vì sao trong tâm trí anh
Còn vương nỗi sầu
Cơn đau vừa đâu đây
Em có dư thừa trong vòng tay anh
Vì sao anh không nói ra thật lòng
Vì sao anh chôn giấu đi
Hết năm tháng dài
Như đang chờ mong ai
Giấc mơ qua rồi sẽ phai thôi
Hỡi anh người có hay
Cơn mưa trong em người có hay
Em ghìm bão tố trong lòng
Cuồng phong giữ trong lòng em
Để mãi bên
Em đã biết
Từng hơi ấm ấy không trao cho em
Từng lời hát anh viết không trao cho em
Chỉ vì là một người đến sau
Em âm thầm từng đêm
Em chẳng thương trái tim em
Em đã biết
Làn hơi ấm ấy không trao cho em
Ngàn lời hát anh viết
Anh đâu quên được người
Chỉ vì là một người đến sau
Em âm thầm mình em
Em chọn thế thôi
Anh đâu cần bận lòng
Overthinking
Là do em, là do em
Overthinking
Là em suy, là em suy
Suy nghĩ nghĩ suy cả đêm
Suy mãi giấc mơ dài thêm
Oh no no no no no
Oh I’m drinking
Là em say, là em say
Oh I’m drinking
Là em suy, suy một chút thôi
Nghĩ suy làm chi
Suy mãi mất nhau được chi
Oh no no no no no
Hỡi anh người có hay
Cơn mưa trong em người có hay
Em ghìm bão tố trong lòng
Cuồng phong giữ trong lòng em
Để mãi mãi bên anh
Em đã biết
Từng hơi ấm ấy không trao cho em
Trao cho em
Từng lời hát anh viết không trao cho em
Chỉ vì là một người đến sau
Em âm thầm từng đêm
Em chẳng thương trái tim em
Em đã biết
Làn hơi ấm ấy không trao cho em
Ngàn lời hát anh viết
Anh đâu quên được người
Chỉ vì là một người đến sau
Em âm thầm mình em
Em chọn thế thôi
Anh đâu cần bận lòng
Anh bận lòng anh bận lòng
Anh đâu cần bận lòng