Bạn Không Giống Tôi

Bạn Không Giống Tôi

Lời bài hát Bạn Không Giống Tôi

Đóng góp bởi

Bạn nếu chơi nghĩa tình Thì chắc chắn anh em bền lâu Còn tính toán hơn thua thì mình mất nhau Bạn cũng đúng tôi không sai Bạn chơi tốt tôi đáp lại Luật nhân quả sẻ chẳng tha cho một ai Bạn nói tôi sang giàu Rồi quên mất anh em ngày nao Đời của chúng ta chưa từng hề giống nhau Bạn thì sống cho riêng mình Còn tôi sống cho gia đình Đường tôi bước nước mắt rơi ai nhìn thấy Mình từ nghèo khó đi lên sang giàu Thì ta phải biết quí đồng tiền sương máu Tôi đi lên bằng đôi tay của mình Bạn và tôi chung qui 2 ta chẳng giống nhau Một ngày nào đó khi ta không tiền Người xem thường ta nhất chính là người thân Khi ta trược ngã trong cuộc đời Thì mới thấy ai ở bên ta trong cuộc chơi