Bài Ca Trang Nứa

Bài Ca Trang Nứa

Lời bài hát Bài Ca Trang Nứa

Đóng góp bởi

Hò ơi ơi hò
Chứ ai về Trang Nứa
Xứ đào quê tôi
Tuy nghèo áo nghèo cơm
Nhưng giàu tình giàu nghĩa
Tìm về nơi đây
Nhớ một vùng lính biển
Mảnh đất con người
Đẹp hai tiếng quê hương
Để nhớ cội nguồn
Bao ký ức thân thương
Hôm qua nhìn lại
Hát bài ca Trang Nứa
Một thuở xa xôi
Ôi xao xuyến diệu kì
Cuộc nổi trôi bao dấu ấn còn ghi
Tình cha trên trời
Là thiên chúa quyền uy
Trang Nứa đẹp từng trang lịch sử
Người sáng niềm tin
Từ thuở ấy ban đầu
Hùng giáo phồn vinh qua
Biết bao dãi dầu
Suốt cuộc hành trình nhiều sóng gió
Có máu đào có cả mồ hôi
Hôm nay nhìn lại
Muôn hồng ân chan chứa
Trang Nứa quê tôi
Như khúc ca dịu vợi
Cuộc trần gian bao
Mưa nắng buồn vui
Mảnh đất kiên cường
Giàu truyến thống rạng ngời
Trang Nứa
Một vành môi triều mến
Giọng hát lời kinh
Từ dòng sữa mẹ hiền
Ủ ấp đoàn con
ôi thiết tha êm đềm
Mai này cuộc đời dẫu đi xa
Vẫn nhớ về đất mẹ quê ta
Hôm qua nhìn lại
Hát bài ca Trang Nứa
Một thuở xa xôi
Ôi xao xuyến diệu kì
Cuộc nổi trôi bao dấu ấn còn ghi
Tình cha trên trời
Là thiên chúa quyền uy
Trang Nứa đẹp từng trang lịch sử
Người sáng niềm tin
Từ thuở ấy ban đầu
Hùng giáo phồn vinh qua
Biết bao dãi dầu
Suốt cuộc hành trình nhiều sóng gió
Có máu đào có cả mồ hôi
Hôm nay nhìn lại
Muôn hồng ân chan chứa
Trang Nứa quê tôi
Như khúc ca dịu vợi
Cuộc trần gian bao
Mưa nắng buồn vui
Mảnh đất kiên cường
Giàu truyến thống rạng ngời
Trang Nứa
Một vành môi triều mến
Giọng hát lời kinh
Từ dòng sữa mẹ hiền
Ủ ấp đoàn con
ôi thiết tha êm đềm
Mai này cuộc đời dẫu đi xa
Vẫn nhớ về đất mẹ quê ta
Mai này cuộc đời dẫu đi xa
Vẫn nhớ về đất mẹ quê ta