Bài Ca Không Tên Cuối Cùng Tiếp Nối

Bài Ca Không Tên Cuối Cùng Tiếp Nối

Lời bài hát Bài Ca Không Tên Cuối Cùng Tiếp Nối

Đóng góp bởi

Nhớ rất nhiều
Câu chuyện đó
Ngỡ như là
Ngày hôm qua
Ôi ước ao
Có một ngày
Được gặp em
Hỏi chuyện em
Lần cuối.. cùng ....
Vẫn con đường
Con đường cũ
Vẫn ngôi trường
Ngôi trường xưa
Mưa vẫn bay ...
Như hôm nào
Người ở đâu
Mình ở đây ...
Bạc mái.. đầu...
Này em hỡi
Con đường em đi đó
Con đường em theo đó
Chắc qua bao lênh đênh
Bao gập gềnh
Có làm héo hắt
Có dập tắt mất
Nét tươi nhuộm nụ cười
Này em hỡi
Con đường em đi đó
Con đường em theo đó
Đúng đấy em ơi
Nếu chúng mình
Có thành đôi lứa
Chắc gì ta đã
Thoát ra đời khổ đau
Nếu không còn
Được gặp gỡ
Giữ cho trọn
Ân tình xưa
Xin gửi em
Một lời nguyện
Được bình yên
Được bình yên .....
Về cuối đời
Vẫn con đường
Con đường cũ
Vẫn ngôi trường
Ngôi trường xưa
Mưa vẫn bay ...
Như hôm nào
Người ở đâu
Mình ở đây ...
Bạc mái.. đầu...
Này em hỡi
Con đường em đi đó
Con đường em theo đó
Chắc qua bao lênh đênh
Bao gập gềnh
Có làm héo hắt
Có dập tắt mất
Nét tươi nhuộm nụ cười
Này em hỡi
Con đường em đi đó
Con đường em theo đó
Đúng đấy em ơi
Nếu chúng mình
Có thành đôi lứa
Chắc gì ta đã
Thoát ra đời khổ đau
Nếu không còn
Được gặp gỡ
Giữ cho trọn
Ân tình xưa
Xin gửi em
Một lời nguyện
Được bình yên
Được bình yên .....
Về... cuối đời.....