Bài Ca Bên Cánh Võng

Bài Ca Bên Cánh Võng

Lời bài hát Bài Ca Bên Cánh Võng

Đóng góp bởi

Dừng chân bên suối võng đưa
Nhìn trời cao trong xanh lồng lộng
Bông hoa rừng thơm
Ngát phải đất nước cho ta
Mẹ yêu con gửi tình
Trong hoa bát ngát
Võng theo ra chiến trường
Võng theo ta giải phóng
Tổ Quốc ơi!
Muôn năm vững bền hai đầu
Cho quê ta hết giặc
Bao em thơ yên ngủ
Về anh ru dưới võng dừa
Chiều Trường Sơn
Dào dạt võng đưa
Rừng ru ta thân
Yêu như quê nhà
Như con thuyền trên
Bến đợi rẽ sóng trùng khơi
Về dưới xuôi,
Đồn thù bốc cháy nơi nơi
Võng theo ra chiến trường
Võng theo ta giải phóng
Tổ Quốc ơi!
Muôn năm vững bền hai đầu
Lời ru xưa vỗ về
Lời ru nay thúc giục
Rộn lòng ta ra chiến trường
(X2)