Bạc Trắng Tình Đời (Remix)

Bạc Trắng Tình Đời (Remix)

Xem MV bài hát

Lời bài hát Bạc Trắng Tình Đời (Remix)

Đóng góp bởi

Ngày mai tôi sẽ cố quên người
Cho dù em có quay về đây
Ngày mai tôi sẽ rời xa em
Cho dù em còn yêu tôi
Bạc trắng như vôi tình đời
Màu đen cho cuộc tình hồng
Tình nghĩa đôi ta từ đây
Như vầng trăng gặp cơn giông bão
Thà là bỏ đi hết
Ta làm lại từ đầu
Thà là bỏ đi hết
Ta chẳng nợ gì nhau
Cho quên đi đớn đau
Khỏi bận tâm ngày sau
Vì một người như thế
Có đáng hay không
Chuyện thường tình như thế
Sao ta lại buồn phiền
Chuyện thường tình như thế
Sao nước mắt cứ tuôn rơi
Chắc có lẽ vì tôi
Không yêu như người ta
Mau yêu mau quên
Như bong bóng bay
Ngày mai tôi sẽ cố quên người
Cho dù em có quay về đây
Ngày mai tôi sẽ rời xa em
Cho dù em còn yêu tôi
Bạc trắng như vôi tình đời
Màu đen cho cuộc tình hồng
Tình nghĩa đôi ta từ đây
Như vầng trăng gặp cơn giông bão
Thà là bỏ đi hết
Ta làm lại từ đầu
Thà là bỏ đi hết
Ta chẳng nợ gì nhau
Cho quên đi đớn đau
Khỏi bận tâm ngày sau
Vì một người như thế
Có đáng hay không
Chuyện thường tình như thế
Sao ta lại buồn phiền
Chuyện thường tình như thế
Sao nước mắt cứ tuôn rơi
Chắc có lẽ vì tôi
Không yêu như người ta
Mau yêu mau quên
Như bong bóng bay
Thà là bỏ đi hết
Ta làm lại từ đầu
Thà là bỏ đi hết
Ta chẳng nợ gì nhau
Cho quên đi đớn đau
Khỏi bận tâm ngày sau
Vì một người như thế
Có đáng hay không
Chuyện thường tình như thế
Sao ta lại buồn phiền
Chuyện thường tình như thế
Sao nước mắt cứ tuôn rơi
Chắc có lẽ vì tôi
Không yêu như người ta
Mau yêu mau quên
Như bong bóng bay