Bạc Liêu Hoài Cổ

Bạc Liêu Hoài Cổ

Lời bài hát Bạc Liêu Hoài Cổ

Đóng góp bởi

Nghe tiếng đàn
Ai rao.. sáu câu
Như sống lại
Hồn Cao Văn Lầu....
Về Bạc Liêu danh tiếng
Ôn lại
Giấc ngủ vàng son
Một thời để nhớ
Ngày đó xa rồi....
Bên nước mặn
Biển cho muối nhiều
Bên nước ngọt
Phù sa vun bồi
Bạc Liêu đưa ta tới
Thăm đồng
Lúa chảy ngàn khơi
Cò bay thẳng cánh
Nhìn mõi mắt người
Bạc.... Liêu.....
Giấc mơ tình yêu
Dân gian ca rằng:
"Bạc Liêu là xứ cơ cầu
Dưới sông cá chốt
Trên bờ Triều Châu
Nghe danh Công Tử Bạc Liêu
Ðốt tiền nấu trứng....
Tỏ ra mình giàu!"
Cho nhắn gởi
Bạc Liêu mấy lời
Sông có cạn
Tình không đổi dời
Dù đi xa trăm hướng
Ai người
Thấu nỗi ngoài hương
Bạc Liêu thương quá ...
Hình bóng.... quê nhà.....
Bạc.... Liêu.....
Giấc mơ tình yêu
Dân gian ca rằng:
"Bạc Liêu là xứ cơ cầu
Dưới sông cá chốt
Trên bờ Triều Châu
Nghe danh Công Tử Bạc Liêu
Ðốt tiền nấu trứng....
Tỏ ra mình giàu!"
Cho nhắn gởi
Bạc Liêu mấy lời
Sông có cạn
Tình không đổi dời
Dù đi xa trăm hướng
Ai người
Thấu nỗi ngoài hương
Bạc Liêu thương quá ...
Hình bóng.... quê nhà.....
Dù đi xa trăm hướng
Ai người
Thấu nỗi ngoài hương
Bạc Liêu thương quá ...
Hình bóng.... quê nhà.....