Ba Thật Là Giỏi

Ba Thật Là Giỏi

Lời bài hát Ba Thật Là Giỏi

Đóng góp bởi

Ba có phải kiến trúc sư
Sao ba biết sửa nhà cho mẹ
Ba có phải bác sĩ không
Mà sao biết con đang bệnh gì
Ba có phải võ sĩ không
Sao ba bế con hoài không mệt
Ba có phải là giáo sư
Mà sao biết mọi thứ trên đời
Trong lòng con ba mạnh như siêu nhân
Trong lòng con ba giỏi như siêu nhân
Ba có phải cảnh sát không
Sao không thấy ba sợ con gì
Ba có phải thầy giáo không
Mà sao biết chỉ con học bài
Ba có phải người máy không
Sao không thấy ba bệnh bao giờ
Ba có phải đầu bếp không
Mẹ đi vắng vẫn biết nấu ăn
Trong lòng con ba mạnh như siêu nhân
Trong lòng con ba giỏi như siêu nhân
Ba có phải kiến trúc sư
Sao ba biết sửa nhà cho mẹ
Ba có phải bác sĩ không
Mà sao biết con đang bệnh gì
Ba có phải võ sĩ không
Sao ba bế con hoài không mệt
Ba có phải là giáo sư
Mà sao biết mọi thứ trên đời
Trong lòng con ba mạnh như siêu nhân
Trong lòng con ba giỏi như siêu nhân
Ba có phải cảnh sát không
Sao không thấy ba sợ con gì
Ba có phải thầy giáo không
Mà sao biết chỉ con học bài
Ba có phải người máy không
Sao không thấy ba bệnh bao giờ
Ba có phải đầu bếp không
Mẹ đi vắng vẫn biết nấu ăn
Trong lòng con ba mạnh như siêu nhân
Trong lòng con ba giỏi như siêu nhân