Bà Rằng Bà Rí

Bà Rằng Bà Rí

Lời bài hát Bà Rằng Bà Rí

Đóng góp bởi

Bà rằng bà rí Ới rằng bà đi Ới đi là đâu Bà rằng bà rí Ới rằng bà đi Ới đi là đâu Bà đi khắp chốn Nối dây tơ hồng Cái duyên ông chồng Làm khổ cái đời tôi Ấy bà rí ơi Bà rằng bà rí ơi Chồng gì mà chồng bé Bé tẹo tèo teo Chân đi còng queo Lúc đi phải cõng Lúc khóc phải bồng Cái duyên ông chồng Làm khổ cả đời tôi Ấy bà rí ơi Bà rằng bà rí ơi Chồng gì mà chồng ngáy Ngáy ọ ò o Đêm thì nằm co Làm ăn lười biếng Chẳng lo học hành Cái duyên ông chồng Làm khổ cả đời tôi Ấy bà rí ơi Bà rằng bà rí ơi