Lời bài hát Bà Ơi

Đóng góp bởi

Bà có nụ cười
Rất tươi và rất hiền
Bà có giọng nói
Ấm như một bà tiên
Mỗi lúc con buồn
Sẽ được bà vỗ về
Mỗi lúc con khóc
Sẽ được bà yêu thương
Đừng rời xa chúng con
Con chỉ muốn ở mãi bên bà
Đừng rời xa chúng con
Con nhớ lắm bà ơi
Nhớ những lời dạy của bà
Học thật giỏi và ngoan
Bà dạy con đừng nói dối
Hãy vâng lời mẹ cha
Nhớ những câu chuyện của bà
Bà thường kể từng đêm
Mai này con lớn khôn
Con vẫn nhớ
Bà ơi
Đừng rời xa chúng con
Con chỉ muốn ở mãi bên bà
Đừng rời xa chúng con
Con nhớ lắm bà ơi
Nhớ những lời dạy của bà
Học thật giỏi và ngoan
Bà dạy con đừng nói dối
Hãy vâng lời mẹ cha
Nhớ những câu chuyện của bà
Bà thường kể từng đêm
Mai này con lớn khôn
Con vẫn nhớ
Bà ơi
Nhớ những lời dạy của bà
Học thật giỏi và ngoan
Bà dạy con đừng nói dối
Hãy vâng lời mẹ cha
Nhớ những câu chuyện của bà
Bà thường kể từng đêm
Mai này con lớn khôn
Con vẫn nhớ
Bà ơi
Mai này con lớn khôn
Con vẫn nhớ
Bà ơi