Lời bài hát Bà Năm

Đóng góp bởi

Đã bao lâu rồi
Bà Năm
Đứng trông con về
Sớm hôm sau hè
Hàng cau
Úa theo niềm đau
Chập chờn xa xa
Nghe đồn
Con về đầu làng
Lòng mừng rưng rưng
Mỉm cười
Theo giọt lệ rơi
Tiễn con ra đi
Hàng tre
Mới lên ngang đầu
Lúc nghe con về
Chồi măng
Đã xanh thành tre
Mẹ chờ tin con
Như cánh đồng
Chờ mùa mưa tới
Lặng lờ bên sông
Mắt tìm
Nơi nào
Là con
Trời làm giông tố
Làm chi chỉ thêm đau lòng
Lạy trời mưa xuống
Rơi trên
Cánh đồng
Đợi chờ
Đừng làm cho chia
Cách nhau
Gia đình
Lìa tan
Mẹ già côi cút
Thầm mong có con
Bên cạnh
Dù hạt cơm khô
Nhưng lòng
Mẹ nghe ấm áp
Một giọt canh chua
Sớt đầy
Tình mẹ con
Tiễn con ra đi
Hàng tre
Mới lên ngang đầu
Lúc nghe con về
Chồi măng
Đã xanh
Thành tre
Mẹ chờ tin con
Như cánh đồng
Chờ mùa mưa tới
Lặn lội bên sông
Mắt tìm
Nơi nào
Là con
Trời làm giông tố
Làm chi chỉ thêm
Đau lòng
Lạy trời mưa xuống
Rơi trên
Cánh đồng
Đợi chờ
Đừng làm cho chia
Cách nhau
Gia đình
Lìa tan
Mẹ già côi cút
Thầm mong có con
Bên cạnh
Dù hạt cơm khô
Nhưng lòng
Mẹ nghe ấm áp
Một giọt canh chua
Sớt đầy
Tình mẹ con
Một giọt canh chua
Sớt đầy
Tình mẹ con
Một giọt canh chua
Sớt đầy
Tình mẹ con