Ba Bà Đi Bán Lợn Con

Ba Bà Đi Bán Lợn Con

Lời bài hát Ba Bà Đi Bán Lợn Con

Đóng góp bởi

Ba bà đi bán lợn con
Bán đi chẳng được
Lon ton chạy về
Ba bà đi bán lợn xề
Bán đi chẳng được
Chạy về lon ton
Ba bà đi bán lợn con
Bán đi chẳng được
Lon ton chạy về
Ba bà đi bán lợn xề
Bán đi chẳng được
Chạy về lon ton
Ba thằng cu tí chạy theo
Lấy cây chọc lợn
Cho kêu rồi cười
Ba thằng cu tí học lười
Trốn đi cùng mẹ
Chọc hoài đàn heo
Ba bà đi bán lợn con
Bán đi chẳng được
Lon ton chạy về
Ba bà đi bán lợn xề
Bán đi chẳng được
Chạy về lon ton
Ba thằng cu tí chạy theo
Lấy cây chọc lợn
Cho kêu rồi cười
Ba thằng cu tí học lười
Trốn đi cùng mẹ
Chọc hoài đàn heo
Ba bà đi bán lợn con
Bán đi chẳng được
Lon ton chạy về
Ba bà đi bán lợn xề
Bán đi chẳng được
Chạy về lon ton
Ba bà đi bán lợn xề
Bán đi chẳng được
Chạy về lon ton