BABYMETAL DEATH (Live July 18th, 2017 at Akasaka Blitz)

BABYMETAL DEATH (Live July 18th, 2017 at Akasaka Blitz)