Áo Xanh

Áo Xanh

Lời bài hát Áo Xanh

Đóng góp bởi

Áo Xanh
Ca Sĩ :Nhóm MTV
Ngày em sinh ra,
ở nơi con phố không tên
trên trần gian tôi.
Đời chưa nghe vui,
từng đêm nghe tiếng gió reo
trong lòng nao nao.
Mẹ may cho chiếc áo xanh,
mong đời em thơm lành.
Ôi áo xanh như đời,
Ngủ ngoan em tôi,
mồ hôi hay nước mắt rơi
của Mẹ tôi rơi.
Ngày sau ai hay,
đời em với chiếc áo xanh
có nhiều yên vui.
Cầu xin cho sớm mai kia
cuộc đời em thơm lành.
Như áo xanh hôm nào
Như áo xanh hôm nào
Như áo xanh hôm nào
Giữ chiếc áo ngày mai sợ sẽ
phai màu
Thế giới hỡi hãy thêm màu xanh
áo em.
Xếp chiếc áo
từng đêm từng đêm em gối đầu.
Giữ mãi nhé áo xanh mẹ trao ước mơ,
oh… oh….
Ngày như thoi đưa,
rồi mai như chiếc áo xanh
em về nơi đâu.
Đời đưa chân em,
còn không hỡi chiếc áo xanh
với mộng mơ xưa.
Mẹ ơi xin giữ áo xanh
bên mộng xưa thơm lành.
Ôi, áo xanh hôm nào.
Ôi, áo xanh như đời,
Ôi áo xanh như đời….
Ngày em sinh ra,
ở nơi con phố không tên
trên trần gian tôi.
Đời chưa nghe vui,
từng đêm nghe tiếng gió reo
cho lòng nao nao.
Mẹ may cho chiếc áo xanh,
mong đời em thơm lành.
Ôi áo xanh như đời,
Ngủ ngoan em tôi,
mồ hôi hay nước mắt rơi
của Mẹ tôi rơi.
Ngày sau ai hay,
đời em với chiếc áo xanh
có nhiều yên vui.
Cầu xin cho sớm mai kia
cuộc đời em thơm lành.
Như áo xanh hôm nào
Như áo xanh hôm nào
Như áo xanh hôm nào
Giữ chiếc áo ngày mai
sợ sẽ phai màu
Thế giới hỡi hãy thêm màu xanh
áo em.
Xếp chiếc áo
từng đêm từng đêm em gối đầu.
Giữ mãi nhé áo xanh mẹ trao ước mơ,
hơ hơ
Giữ chiếc áo ngày mai
sợ sẽ phai màu
Thế giới hỡi hãy thêm màu xanh
áo em.
Xếp chiếc áo
từng đêm từng đêm em gối đầu.
Giữ mãi nhé áo xanh mẹ trao ước mơ,
hơ hơ
Như áo xanh hôm nào
Như áo xanh hôm nào