Áo Lam Em Mặc Đi Chùa

Áo Lam Em Mặc Đi Chùa

Lời bài hát Áo Lam Em Mặc Đi Chùa

Đóng góp bởi

Em đi lễ chùa
Một ngày nắng rơi gió đang xa mùa.
Sáng trong nắng chiều
Em mặc tràng lam xám em yêu kiều.
Màu áo từ bi, màu áo diệu kỳ
Đại chúng tăng ni, tu tập hành trình.
Bình đắng hiền lành không còn sân si.
Áo lam rạng ngời
Màu áo tình thương thắp sáng cuộc đời.
Giúp cho mọi người
An lạc thịnh tâm sống trong tiếng cười.
Tìm đến thuyền mô
Cứu rạng tâm hồn.
Kẻ làm người xa, xem như một nhà.
Chắp tay lạy phật
Hướng về thích ca.
Áo lam tinh tắn
áo lam chân thành.
Áo lam kinh hành
áo lam giải thoát
Cho muôn loài chúng sanh.
Không khen người sang
Không chê kẻ hèn
Không mang ưu phiền
Màu lam là đèn
Soi sáng đẩy lùi vô minh.
Áo lam dịu lành
Màu hoa vô ưu tươi thắm trên cành.
Áo lam mẹ hiền
đi theo bước chân con khắp mọi miền.
Những lúc hờn nhau
Mỗi khi giận sầu, áo lam nhiệm màu
đưa ta qua khỏi bến bờ khổ đau.
Em đi lễ chùa
Một ngày nắng rơi gió đang xa mùa.
Sáng trong nắng chiều
Em mặc tràng lam xám em yêu kiều.
Màu áo từ bi, màu áo diệu kỳ
Đại chúng tăng ni, tu tập hành trình.
Bình đắng hiền lành không còn sân si.
Áo lam rạng ngời
Màu áo tình thương thắp sáng cuộc đời.
Giúp cho mọi người
An lạc thịnh tâm sống trong tiếng cười.
Tìm đến thuyền mô
Cứu rạng tâm hồn.
Kẻ làm người xa, xem như một nhà.
Chắp tay lạy phật
Hướng về thích ca.
Áo lam tinh tắn
áo lam chân thành.
Áo lam kinh hành
áo lam giải thoát
Cho muôn loài chúng sanh.
Không khen người sang
Không chê kẻ hèn
Không mang ưu phiền
Màu lam là đèn
Soi sáng đẩy lùi vô minh.
Áo lam dịu lành
Màu hoa vô ưu tươi thắm trên cành.
Áo lam mẹ hiền
đi theo bước chân con khắp mọi miền.
Những lúc hờn nhau
Mỗi khi giận sầu, áo lam nhiệm màu
Đưa ta qua khỏi bến bờ khổ đau.
Những lúc hờn nhau
Mỗi khi giận sầu, áo lam nhiệm màu
Đưa ta qua khỏi bến bờ khổ đau.