Ảo Giác Cuộc Đời

Ảo Giác Cuộc Đời

Lời bài hát Ảo Giác Cuộc Đời

Đóng góp bởi

Nhìn lại quanh ta có mấy người
Trên dòng đời nổi trôi
Bon chen cơ hàn
Bạn bè anh em cũng một thời
Giờ chỉ thấy bóng đen mà thôi
Một thời xông pha quên tất cả
Chốn dòng đời đỏ đen
Vui qua đêm dài
Nhìn lại đôi tay bao tội lỗi
Tìm xung quanh tôi
Đâu cuộc sống yên vui
Trong cơn mê tôi thấy mình
Chìm vào trong những ảo giác
Khiến tôi thấy vui
Chẳng còn dối gian và toan tính
Hơn thua vật chất
Nếu có kiếp sau tôi xin nguyện
Không gieo khổ đau trái ngang
Để lại đây giấc mơ yên bình
Nhìn lại quanh ta có mấy người
Trên dòng đời nổi trôi
Bon chen cơ hàn
Bạn bè anh em cũng một thời
Giờ chỉ thấy bóng đen mà thôi
Một thời xông pha quên tất cả
Chốn dòng đời đỏ đen
Vui qua đêm dài
Nhìn lại đôi tay bao tội lỗi
Tìm xung quanh tôi
Đâu cuộc sống yên vui
Trong cơn mê tôi thấy mình
Chìm vào trong những ảo giác
Khiến tôi thấy vui
Chẳng còn dối gian và toan tính
Hơn thua vật chất
Nếu có kiếp sau tôi xin nguyện
Không gieo khổ đau trái ngang
Để lại đây giấc mơ yên bình
Trong cơn mê tôi thấy mình
Chìm vào trong những ảo giác
Khiến tôi thấy vui
Chẳng còn dối gian và toan tính
Hơn thua vật chất
Nếu có kiếp sau tôi xin nguyện
Không gieo khổ đau trái ngang
Để lại đây giấc mơ yên bình
Để lại đây ước mơ
Tôi đi xa mãi