Anh Vi Cá (Vi Cá Tiền Truyện OST)

Anh Vi Cá (Vi Cá Tiền Truyện OST)

Lời bài hát Anh Vi Cá (Vi Cá Tiền Truyện OST)

Đóng góp bởi

Mày thích chơi tới đâu thì tao chiều mày tới đó Ra đường ngó trước ngó sau coi chừng đầu mày băng bó Mày sống chó như chó sống với nhau Tình nghĩa tao có trước có sau Mày chống tao bằng tánh nóng với dao Tao hóng mày đụng cho được tới tao Mày thích chơi tới đâu thì tao chiều mày tới đó Ra đường ngó trước ngó sau coi chừng đầu mày băng bó Mày sống chó như chó sống với nhau Tình nghĩa tao có trước có sau Mày chống tao bằng hàng nóng với nhau Tao hóng mày đụng cho được tới tao Đời đẻ tạo ra thằng Vi Cá này Thằng con nít không thích kích thích tính tình thì khá lầy Coi anh em tao là trên hết, thằng nào đụng thì con má mày Tối qua anh em mình chơi banh xác nên hôm nay mình ngủ cả ngày Còn tối nay đi tìm thằng hôm qua láo chó Xưng là nắm địa bàn của tao nên nhà nó chuẩn bị cáo phó “Danh lợi mày thích thì tao cho. Đàn bà mày thích thì tao lo Nhưng chữ anh em mày đem đi bán thì mạng của mày để tao lo” Bước ra đường anh em tao là cha là chú Khi trên giường mấy con ghệ phải rên la gầm rú Bước ra đường chữ kính hiếu dành cho người cha người chú Còn anh em với cái tình sẽ làm cha của thằng làm chủ Mày thích chơi tới đâu thì tao chiều mày tới đó Ra đường ngó trước ngó sau coi chừng đầu mày băng bó Mày sống chó như chó sống với nhau Tình nghĩa tao có trước có sau Mày chống tao bằng tánh nóng với dao Tao hóng mày đụng cho được tới tao Mày thích chơi tới đâu thì tao chiều tới đó Ra đường ngó trước ngó sau coi chừng đầu mày băng bó Mày sống chó như chó sống với nhau Tình nghĩa tao có trước có sau Mày chống tao bằng hàng nóng với dao Tao hóng mày đụng cho được tới tao Đời mày đã chấp nhận chơi (chơi) Thì phải chơi cho tới, như đi biển là phải bơi (là phải bơi) Anh em mình sống là hỏng có chờ đợi (hỏng có chờ) Sống là bằng cái tình, mày bớt tính chuyện cơi ngơi Mày mới lấy cây độp cho tao, để tao đi xử thằng chó Sống hai mặt, chơi ho lao, mày cũng dữ dằn đó Biết rằng khó, nhưng mày trỏ thằng anh em tao Thì sao tao mày vào thùng rác Mày làm cái con (beep) gì tao Bước ra đường, anh em tao là cha là chú Khi trên giường mấy con ghệ phải rên la gầm rú Bước ra đường chữ kính hiếu dành cho người cha người chú Còn anh em mình với cái tình sẽ làm cha của thằng chủ Mày thích chơi tới đâu thì tao chiều mày tới đó Ra đường ngó trước ngó sau coi chừng đầu mày băng bó Mày sống chó như chó sống với nhau Tình nghĩa tao có trước có sau Mày chống tao bằng tánh nóng với dao Tao hóng mày đụng cho được tới tao Mày thích chơi tới đâu thì tao chiều mày tới đó Ra đường ngó trước ngó sau coi chừng đầu mày băng bó Mày sống chó như chó sống với nhau Tình nghĩa tao có trước có sau Mày chống tao bằng hàng nóng với nhau Mày làm cái con (beep) gì tao Mày làm cái con (beep) gì tao Mày làm cái con (beep) gì tao Hey hey hey hey Vi Cá này Hey Vi Cá này Hey Vi Cá này Mày làm cái con (beep) gì tao