Anh Về Miền Tây

Anh Về Miền Tây

Lời bài hát Anh Về Miền Tây

Đóng góp bởi

Ai có nghe chăng ai
Buồn thiu tiếng chim kêu bạn
Ai có nghe tiếng bạn
Tiếng bạn tìm bạn héo hon
Cất bước tha phương
Nỡ sao cớ sao quên bạn
Anh nhớ em đêm ngày
Anh sẽ về sẽ về miền Tây
Anh về miền Tây
Đường quê nghe tiếng ai hò
Sóng nước lăn tăn
Buồn trôi theo ánh trăng non
Cầu tre chiều quê
Cùng em ngắm hoàng hôn
Buồn hắt buồn hiu
Mênh mông ngó đất trời
Anh về miền Tây
Tìm em đã lỡ chuyến đò
Câu nói yêu thương
Giờ em quên hết sao em
Đò đưa lòng tôi
Giờ xa bến tình yêu
Chiều ngắm hoàng hôn
Bây giờ hiu quạnh mình anh
Đường miền Tây
Thui thủi anh về
Về miền Tây
Em đã qua cầu
Đành lòng sao
Như nhánh lục bình
Trôi mãi phương trời
Mà quên điệu lý thương nhau
Đợi chờ anh
Em sẽ mong chờ
Đợi chờ anh
Em giữ câu thề
Về miền Tây
Em đã đi rồi
Em đã đi rồi
Miền Tây anh nhớ thương ai
Ai có nghe chăng ai
Buồn thiu tiếng chim kêu bạn
Ai có nghe tiếng bạn
Tiếng bạn tìm bạn héo hon
Cất bước tha phương
Nỡ sao cớ sao quên bạn
Anh nhớ em đêm ngày
Anh sẽ về sẽ về miền Tây
Anh về miền Tây
Tìm em đã lỡ chuyến đò
Câu nói yêu thương
Giờ em quên hết sao em
Đò đưa lòng tôi
Giờ xa bến tình yêu
Chiều ngắm hoàng hôn
Bây giờ hiu quạnh mình anh
Đường miền Tây
Thui thủi anh về
Về miền Tây
Em đã qua cầu
Đành lòng sao
Như nhánh lục bình
Trôi mãi phương trời
Mà quên điệu lý thương nhau
Đợi chờ anh
Em sẽ mong chờ
Đợi chờ anh
Em giữ câu thề
Về miền Tây
Em đã đi rồi
Em đã đi rồi
Miền Tây anh nhớ thương ai
Về miền Tây
Em đã đi rồi
Em đã đi rồi
Miền Tây anh nhớ thương ai