Anh Vẫn Mãi Yêu Em

Anh Vẫn Mãi Yêu Em

N9

Lời bài hát Anh Vẫn Mãi Yêu Em

Đóng góp bởi

Bước đi mình anh
Cô đơn trong
Màn đêm
Biết đi về đâu
Khi bóng em
Xa nghìn trùng
Bao nhiêu ngày xưa
Ta đã bên nhau nồng say
Nay chỉ còn là
Nỗi đau
Khi em xa rồi
Giờ đây biết
Có cố mấy
Người cũng xa
Mình đã mãi mãi
Mất nhau trọn đời
Bàn tay anh mong manh
Không giữ nổi cuộc tình
Đành nhìn em ra đi
Người dấu yêu
Giờ đây cố
Nuốt nước mắt
Cạn nỗi đau
Mà sao thương nhớ
Vẫn đong đầy
Còn đâu bao yêu thương
Nay đã mãi xa rồi
Còn đâu
Còn đâu hỡi em
Bước đi mình anh
Cô đơn trong màn đêm
Biết đi về đâu
Khi bóng em
Xa nghìn trùng
Bao nhiêu ngày xưa
Ta đã bên nhau
Nồng say
Nay
Sao em
Đành lãng quên
Nỗi đau trào dâng
Nhưng môi không thành câu
Chỉ nắm chặt tay
Chôn nỗi đau
Sâu vào lòng
Yêu thương ngày xưa
Ta đã trao nhau
Người ơi
Nay
Chỉ còn là nỗi đau
Khi em xa rồi
Giờ đây biết
Có cố mấy
Người cũng xa
Mình đã mãi mãi
Mất nhau trọn đời
Bàn tay anh mong manh
Không giữ nổi cuộc tình
Đành nhìn em ra đi
Người dấu yêu
Giờ đây cố
Nuốt nước mắt
Cạn nỗi đau
Mà sao thương nhớ
Vẫn đong đầy
Còn đâu bao yêu thương
Nay đã mãi xa rồi
Còn đâu
Còn đâu hỡi em
Bước đi mình anh
Cô đơn trong màn đêm
Biết đi về đâu
Khi bóng em
Xa nghìn trùng
Bao nhiêu ngày xưa
Ta đã bên nhau
Nồng say
Nay
Sao em
Đành lãng quên
Nỗi đau trào dâng
Nhưng môi không thành câu
Chỉ nắm chặt tay
Chôn nỗi đau
Sâu vào lòng
Yêu thương ngày xưa
Ta đã trao nhau
Người ơi
Nay
Chỉ còn là nỗi đau
Bước đi mình anh
Cô đơn trong màn đêm
Biết đi về đâu
Khi bóng em
Xa nghìn trùng
Bao nhiêu ngày xưa
Ta đã bên nhau
Nồng say
Nay
Sao em
Đành lãng quên
Nỗi đau trào dâng
Nhưng môi không thành câu
Chỉ nắm chặt tay
Chôn nỗi đau
Sâu vào lòng
Yêu thương ngày xưa
Ta đã trao nhau
Người ơi
Nay
Chỉ còn là nỗi đau
Khi em xa rồi