Anh Van Cu Lo

Anh Van Cu Lo

Lời bài hát Anh Van Cu Lo

Đóng góp bởi

Sáng tác: Vương Anh Tú
Ai biết ...
Trái tim này đau điếng
Câm nín ...
Vì những điều vừa hay biết
Một thời gian nữa ...
Liệu anh có quên ... đi được chưa
Khoảnh khắc em cùng với ai
Ghé môi kề sát vai
Ừ thì ... anh sai
Ngoài ô cửa là cơn mưa rơi
Là em yêu đang nơi với ai kia
Chứ chẳng phải anh
Em có yêu họ giống anh
Rồi chuyện chẳng phải của anh
Mà anh vẫn cứ lo
Cũng đừng nên lo lắng
Vì người cần lắng lo
Là người tìm kiếm
Những thứ vốn dĩ
Chẳng có như mình đó.
Tìm kiếm ai yêu hết mình
Chỉ có trong tiểu thuyết tình
Đành phải ... cô đơn
Sao người cứ mải miết
Đi tìm 1 người muốn yêu cả đời
Yêu rồi đau cuộc sống
Chẳng muốn quên người mới
Chẳng còn muốn chờ đợi
Chẳng buông nổi đôi lời
Để tim mình nghỉ ngơi
Một thời gian nữa ...
Liệu anh có quên ... đi được chưa
Khoảnh khắc em cùng với ai
Ghé môi kề sát vai
Ừ thì ... anh sai
Ngoài ô cửa là cơn mưa rơi
Là em yêu đang nơi với ai kia
Chứ chẳng phải anh
Em có yêu họ giống anh
Rồi chuyện chẳng phải của anh
Mà anh vẫn cứ lo
Cũng đừng nên lo lắng
Vì người cần lắng lo
Là người tìm kiếm
Những thứ vốn dĩ
Chẳng có như mình đó.
Tìm kiếm ai yêu hết mình
Chỉ có trong tiểu thuyết tình
Đành phải ... cô đơn
Ngoài ô cửa là mưa rơi
Em yêu đang nơi với ai kia
Chứ chẳng phải anh
Em có yêu họ giống anh
Chuyện chẳng phải của anh
Mà anh vẫn cứ lo
Cũng đừng nên lo lắng
Vì người cần lắng lo
Là người tìm kiếm
Những thứ vốn dĩ
Chẳng có như mình đó.
Tìm kiếm ai yêu hết mình
Chỉ có trong tiểu thuyết tình
Đành phải ... cô đơn
Sao người cứ mải miết đi tìm
Yêu rồi đau
Chẳng muốn quên người mới
Chẳng còn muốn chờ đợi
Chẳng buông nổi đôi lời
Để tim mình nghỉ ngơi