Anh Và Em Sẽ Ra Sao

Anh Và Em Sẽ Ra Sao

Lời bài hát Anh Và Em Sẽ Ra Sao

Đóng góp bởi

Rồi mình sẽ như thế
Nào khi em đã ra đi
Rồi mình sẽ như thế
Nào khi em vội chia ly
Ước mong nhỏ nhoi
Là được mãi yêu em
Nhưng duyên không
Thành đường tình chia đôi
Rồi anh sẽ khóc khóc thật nhiều
Để em quay lưng
Ra đi bên người mới
Anh sẽ quay về với
Hiện tại của anh
Ngày không em
Đường tình đôi ta kết thúc
Nhưng hãy xem nhau như bạn
Rồi ngày mai sau gặp nhau
Vẫn gượng cười với nhau
Em hãy gượng cười rồi
Em quay lưng ra đi
Đừng bận tâm anh làm chi
Tình yêu anh đây vẫn
Giữ trong trái tim này
Mặc dù anh rất nhớ em
Nhưng anh không thể nói
Anh sẽ quay về sống
Với nỗi cô đơn
Năm tháng trôi qua
Anh rất nhớ em
Rồi mình sẽ như thế
Nào khi em đã ra đi
Rồi mình sẽ như thế
Nào khi em vội chia ly
Ước mong nhỏ nhoi
Là được mãi yêu em
Nhưng duyên không
Thành đường tình chia đôi
Rồi anh sẽ khóc khóc thật nhiều
Để em quay lưng
Ra đi bên người mới
Anh sẽ quay về với
Hiện tại của anh
Ngày không em
Đường tình đôi ta kết thúc
Nhưng hãy xem nhau như bạn
Rồi ngày mai sau gặp nhau
Vẫn gượng cười với nhau
Em hãy gượng cười rồi
Em quay lưng ra đi
Đừng bận tâm anh làm chi
Tình yêu anh đây vẫn
Giữ trong trái tim này
Mặc dù anh rất nhớ em
Nhưng anh không thể nói
Anh sẽ quay về sống
Với nỗi cô đơn
Năm tháng trôi qua
Anh rất nhớ em
Đường tình đôi ta kết thúc
Nhưng hãy xem nhau như bạn
Rồi ngày mai sau gặp nhau
Vẫn gượng cười với nhau
Em hãy gượng cười rồi
Em quay lưng ra đi
Đừng bận tâm anh làm chi
Tình yêu anh đây vẫn
Giữ trong trái tim này
Mặc dù anh rất nhớ em
Nhưng anh không thể nói
Anh sẽ quay về sống
Với nỗi cô đơn
Năm tháng trôi qua
Anh rất nhớ em
Anh sẽ quay về sống
Với nỗi cô đơn
Năm tháng trôi qua
Anh rất nhớ em