Anh Trai Của Em

Anh Trai Của Em

Lời bài hát Anh Trai Của Em

Đóng góp bởi

Em ơi thật lòng anh vẫn mong
Rằng tình yêu của anh
Từ lâu sẽ được đáp lại
Em luôn thờ ơ dù biết anh
Luôn mong được chở che
Chăm sóc cho em nhiều hơn
Bài hát anh viết bằng
Bằng cả yêu thương đặt tên
Em là duy nhất
Dù biết anh không phải
Là tình yêu duy nhất trong lòng em
Khi ngón tay đặt lên đàn
Vang những tâm sự đầu tiên
Từng lời hát bỗng ngừng lại
Anh thấy em như đang khóc
Em đã phần nào lắng đọng
Những gì anh hát phải không
Đến khi người khẽ cúi đầu
Không nói thêm một câu
Anh cố tâm sự nỗi buồn
Chất chứa sâu trong lòng em
Tựa đầu em nép vai anh
Làm chính anh hy vọng thêm
Nhưng đến khi em nói
Giờ em đang rất nhớ ai kia
Cảm ơn anh đã vỗ về
Như chính anh trai của em
Bài hát anh viết bằng
Bằng cả yêu thương đặt tên
Em là duy nhất
Dù biết anh không phải
Là tình yêu duy nhất trong lòng em
Khi ngón tay đặt lên đàn
Vang những tâm sự đầu tiên
Từng lời hát bỗng ngừng lại
Khi thấy em như đang khóc
Em đã phần nào lắng đọng
Những gì anh hát phải không
Đến khi người khẽ cúi đầu
Không nói thêm một câu
Anh cố tâm sự nỗi buồn
Chất chứa sâu trong lòng em
Tựa đầu em nép vai anh
Làm chính anh hy vọng thêm
Nhưng đến khi em nói
Giờ em đang rất nhớ ai kia
Cảm ơn anh đã vỗ về
Như chính anh trai của em
Khi ngón tay đặt lên đàn
Vang những tâm sự đầu tiên
Từng lời hát bỗng ngừng lại
Khi thấy em như đang khóc
Em đã phần nào lắng đọng
Những gì anh hát phải không
Đến khi người khẽ cúi đầu
Không nói thêm một câu
Anh cố tâm sự nỗi buồn
Chất chứa sâu trong lòng em
Tựa đầu em nép vai anh
Làm chính anh hy vọng thêm
Nhưng đến khi em nói
Giờ em đang rất nhớ ai kia
Cảm ơn anh đã vỗ về
Như chính anh trai của em