Anh Thương Cô Út Đưa Đò

Anh Thương Cô Út Đưa Đò

Xem MV bài hát

Lời bài hát Anh Thương Cô Út Đưa Đò

Đóng góp bởi

Em ơi em
Anh về rồi
Năm tháng ở... thành đô
Nhưng lòng anh
Vẫn nhớ ....
Nhớ cô Út đưa đò
Có mái tóc dài
Ôm bờ vai
Để lòng ai xa xứ
Vấn vương hoài
Hình bóng ấy
Không nhạt phai
Bao nhiêu năm
Lên sài thành
Ai biết được
Lòng anh
Chung tình hay
Thay đổi ....
Nhớ mỗi khi
Anh về
Thăm cả tuần
Sao bây giờ
Mới một ngày
Mà anh lại đi
Em đừng nghi ngờ quá
Anh đâu dám đèo bồng
Cô Hồng cô Cúc nào đâu
Trong lòng anh
Thương có một người ......
Một người con gái
Không phấn son
Lụa là cao sang
Cũng không mơ mộng
Nhà cao.. cửa.. rộng...
Lòng chỉ lo
Giúp cha mẹ già
Ngày ngày ra
Bến sông đưa đò
Nhớ nhe anh
Hai đứa mình
Nguyện thề son sắc
Câu thủy chung
Trọn... đời bên nhau
Dẫu cho đá mòn
Dù sông có cạn
Người bên ta vẫn......
Không đổi dời
Hẹn mùa xuân đến.....
Ta sum vầy !!!
Bao nhiêu năm
Lên sài thành
Ai biết được
Lòng anh
Chung tình hay
Thay đổi ....
Nhớ mỗi khi
Anh về
Thăm cả tuần
Sao bây giờ
Mới một ngày
Mà anh lại đi
Em đừng nghi ngờ quá
Anh đâu dám đèo bồng
Cô Hồng cô Cúc nào đâu
Trong lòng anh
Thương có một người ......
Một người con gái
Không phấn son
Lụa là cao sang
Cũng không mơ mộng
Nhà cao.. cửa.. rộng...
Lòng chỉ lo
Giúp cha mẹ già
Ngày ngày ra
Bến... sông đưa đò
Nhớ nhe anh
Hai đứa mình
Nguyện thề son sắc
Câu thủy chung
Trọn... đời bên nhau
Dẫu cho đá mòn
Dù sông có cạn
Người bên ta vẫn......
Không đổi dời
Hẹn mùa xuân đến.....
Ta sum vầy !!!