Anh Thích Em Như Xưa Remix

Anh Thích Em Như Xưa Remix

Lời bài hát Anh Thích Em Như Xưa Remix

Đóng góp bởi

Anh đã nói rằng
Dù ra sao, dù thế nào
Ta vẫn như vậy
Vẫn như ngày nào thôi em hỡi
Đừng bon chen cuộc sống đua đòi
Dù vẫn biết đời luôn thay đổi
Nhưng đổi thay là ở con người
Anh mong rằng
Một ngày em sẽ hiểu
Và em sẽ quay về bên anh
Đừng đam mê người ơi
Anh ghét em ham chơi
Ghét em thích đua đòi
Ghét em sống buôn lơi
Những đêm dài tâm tối
Anh thích em như xưa
Dễ thương rất ngoan hiền
Dẫu em chẳng chưng diện
Mà vẫn đẹp tự nhiên
Anh ghét em xa hoa
Ghét em sống xa đọa
Ghét em tánh chảnh chẹ
Một tâm hồn buồn tẻ
Anh thích em như xưa
Nói năng rất nhẹ nhàng
Em chẳng sống phủ phàng
Người ơi,người đã đổi thay rồi
Anh đã nói rằng
Dù ra sao, dù thế nào
Ta vẫn như vậy
Vẫn như ngày nào thôi em hỡi
Đừng bon chen cuộc sống đua đòi
Dù vẫn biết đời luôn thay đổi
Nhưng đổi thay là ở con người
Anh mong rằng
Một ngày em sẽ hiểu
Và em sẽ quay về bên anh
Đừng đam mê người ơi
Anh ghét em ham chơi
Ghét em thích đua đòi
Ghét em sống buôn lơi
Những đêm dài tâm tối
Anh thích em như xưa
Dễ thương rất ngoan hiền
Dẫu em chẳng chưng diện
Mà vẫn đẹp tự nhiên
Anh ghét em xa hoa
Ghét em sống xa đọa
Ghét em tánh chảnh chẹ
Một tâm hồn buồn tẻ
Anh thích em như xưa
Nói năng rất nhẹ nhàng
Em chẳng sống phủ phàng
Người ơi,người đã đổi thay rồi
Anh ghét em ham chơi
Ghét em thích đua đòi
Ghét em sống buôn lơi
Những đêm dài tâm tối
Anh thích em như xưa
Dễ thương rất ngoan hiền
Dẫu em chẳng chưng diện
Mà vẫn đẹp tự nhiên
Anh ghét em xa hoa
Ghét em sống xa đọa
Ghét em tánh chảnh chẹ
Một tâm hồn buồn tẻ
Anh thích em như xưa
Nói năng rất nhẹ nhàng
Em chẳng sống phủ phàng
Người ơi,người đã đổi thay rồi