Anh Thích Em Như Xưa

Anh Thích Em Như Xưa

Lời bài hát Anh Thích Em Như Xưa

Đóng góp bởi

Anh đã nói rằng
Dù ra sao
Dù thế nào
Ta vẫn như vậy
Vẫn như ngày nào
Thôi em hỡi
Đừng bon chen
Cuộc sống đua đòi
Dẫu vẫn biết đời
Luôn thay đổi
Nhưng đổi thay
Là ở con người
Anh mong rằng
Một ngày em sẽ hiểu
Và em sẽ
Quay về bên anh
Đừng đam mê người ơi
Anh ghét em ham chơi
Ghét em thích đua đòi
Ghét em sống buôn lơi
Những đêm dài tăm tối
Anh thích em như xưa
Dễ thương rất ngoan hiền
Dẫu em chẳng chưng diện
Mà vẫn đẹp tự nhiên
Anh nghét em sa hoa
Ghét em sống sa đọa
Ghét em
Tính chảnh chọe
Một tâm hồn buồn tẻ
Anh thích em như xưa
Nói năng rất nhẹ nhàng
Em chẳng sống phũ phàng
Người ơi
Người đã đổi thay rồi
Anh đã nói rằng
Dù ra sao
Dù thế nào
Ta vẫn như vậy
Vẫn như ngày nào
Thôi em hỡi
Đừng bon chen
Cuộc sống đua đòi
Dẫu vẫn biết đời
Luôn thay đổi
Nhưng đổi thay
Là ở con người
Anh mong rằng
Một ngày em sẽ hiểu
Và em sẽ
Quay về bên anh
Đừng đam mê người ơi
Anh ghét em ham chơi
Ghét em thích đua đòi
Ghét em sống buôn lơi
Những đêm dài tăm tối
Anh thích em như xưa
Dễ thương rất ngoan hiền
Dẫu em chẳng chưng diện
Mà vẫn đẹp tự nhiên
Anh nghét em sa hoa
Ghét em sống sa đọa
Ghét em
Tính chảnh chọe
Một tâm hồn buồn tẻ
Anh thích em như xưa
Nói năng rất nhẹ nhàng
Em chẳng sống phũ phàng
Người ơi
Người đã đổi thay rồi
Anh ghét em ham chơi
Ghét em thích đua đòi
Ghét em sống buôn lơi
Những đêm dài tăm tối
Anh thích em như xưa
Dễ thương rất ngoan hiền
Dẫu em chẳng chưng diện
Mà vẫn đẹp tự nhiên
Anh nghét em sa hoa
Ghét em sống sa đọa
Ghét em
Tính chảnh chọe
Một tâm hồn buồn tẻ
Anh thích em như xưa
Nói năng rất nhẹ nhàng
Em chẳng sống phũ phàng
Người ơi
Người đã đổi thay rồi