Anh Sợ Thêm Một Lần Yêu

Anh Sợ Thêm Một Lần Yêu

Lời bài hát Anh Sợ Thêm Một Lần Yêu

Đóng góp bởi

Một người bước đến, đến bên đời anh
Để giúp anh quên đi một người
Một người đã đến, đến bên đời anh
Và làm con tim anh tan vỡ
Lòng còn rất nhớ, nhớ em thật nhiều
Làm sao anh có thể yêu thêm một người
Đến bao giờ lòng anh sẽ xóa tên em
Và quên đi những kỉ niệm vui buồn
Anh sợ thêm một lần yêu sợ lại
Thêm đau quá nhiều
Anh sợ thêm một lần yêu
Sẽ lại thêm bao thất vọng
Anh sợ yêu một ai đó không thể
Bên em hỡi người
Anh sợ một người sẽ không lấp đầy
Trong anh nỗi nhớ
Anh sợ nhớ về ngày xưa niềm đau
Trong anh thức dậy
Anh sợ bên một vòng tay yêu thương
Không thể giữ lấy
Anh sợ hạnh phúc xa bay
Anh sợ tình mới đổi thay
Sợ tình yêu vội đến rồi đi vội vàng
Lòng còn rất nhớ, nhớ em thật nhiều
Làm sao anh có thể
Yêu thêm một người
Đến bao giờ lòng anh sẽ xóa tên em
Và quên đi những kỉ niệm vui buồn
Anh sợ thêm một lần yêu
Sợ lại thêm đau quá nhiều
Anh sợ thêm một lần yêu
Sẽ lại thêm bao thất vọng
Anh sợ yêu một ai đó
Không thể bên em hỡi người
Anh sợ một người sẽ không lấp đầy
Trong anh nỗi nhớ
Anh sợ nhớ về ngày xưa niềm đau
Trong anh thức dậy
Anh sợ bên một vòng tay
Yêu thương không thể giữ lấy
Anh sợ hạnh phúc xa bay
Anh sợ tình mới đổi thay
Sợ tình yêu vội đến rồi đi vội vàng
Anh sợ thêm một lần yêu
Sợ lại thêm đau quá nhiều
Anh sợ thêm một lần yêu
Sẽ lại thêm bao thất vọng
Anh sợ yêu một ai đó không thể
Bên em hỡi người
Anh sợ một người sẽ không lấp đầy
Trong anh nỗi nhớ
Anh sợ nhớ về ngày xưa niềm đau
Trong anh thức dậy
Anh sợ bên một vòng tay yêu thương
Không thể giữ lấy
Anh sợ hạnh phúc xa bay
Anh sợ tình mới đổi thay
Sợ tình yêu vội đến rồi đi vôi vàng
Sợ người ơi vội đến rồi đi vôi vàng