Anh Sẽ Luôn Thật Gần

Anh Sẽ Luôn Thật Gần

Lời bài hát Anh Sẽ Luôn Thật Gần

Đóng góp bởi

Điều ước lúc trước bé thơ
Anh luôn mơ mình có sức mạnh
Để đến lúc anh lớn lên
Bao kẻ xấu anh sẽ đấu tranh
Sự tích Thánh Gióng lúc xưa
Cưỡi ngựa sắt chàng phi rất nhanh
Dẹp quân thù đi
Bằng những khóm tre xanh
Giờ đã biết lớn biết khôn
Bao mộng mơ ngày xưa để dành
Chỉ muốn mãi mãi có em
Tay cầm tay thật chặt bên anh
Và mỗi lúc nghĩ đến em
Anh lại thấy như có sức mạnh
Cùng nhau mình đi đến
Cuối chân trời màu xanh
Anh đâu phải anh hùng
Cũng đâu phải là siêu nhân
Nhưng khi nếu em cần
Anh sẽ luôn thật gần
Anh đâu phải anh hùng
Cũng đâu phải là siêu nhân
Nhưng khi nếu em cần
Anh sẽ luôn thật gần
Anh sẽ luôn thật gần
Anh sẽ luôn thật gần
Điều ước lúc trước bé thơ
Anh luôn mơ mình có phép màu
Để xóa hết những nỗi đau
Cho hạnh phúc được đến mãi sau
Nàng Tấm đã cưới đức vua
Cho dù bao ngày qua bất hạnh
Và ông Bụt trao
Điều tốt cho người lành
Giờ đã biết lớn biết khôn
Bao mộng mơ ngày xưa để dành
Chỉ muốn mãi mãi có em
Tay cầm tay thật chặt bên anh
Và mỗi lúc nghĩ đến em
Anh lại thấy như có sức mạnh
Cùng nhau mình đi đến
Cuối chân trời màu xanh
Anh đâu phải anh hùng
Cũng đâu phải là siêu nhân
Nhưng khi nếu em cần
Anh sẽ luôn thật gần
Anh đâu phải anh hùng
Cũng đâu phải là siêu nhân
Nhưng khi nếu em cần
Anh sẽ luôn thật gần
Anh sẽ luôn thật gần
Anh sẽ luôn thật gần
Anh đâu phải anh hùng
Cũng đâu phải là siêu nhân
Nhưng khi nếu em cần
Anh sẽ luôn thật gần
Anh đâu phải anh hùng
Cũng đâu phải là siêu nhân
Nhưng khi nếu em muốn
Anh sẽ luôn thật gần
Anh sẽ luôn thật gần
Anh sẽ luôn thật gần
Anh sẽ luôn thật gần
Anh sẽ luôn thật gần
Anh sẽ luôn thật gần
Anh sẽ luôn thật gần