Anh Sẽ Hối Hận

Anh Sẽ Hối Hận

Lời bài hát Anh Sẽ Hối Hận

Đóng góp bởi

Ngày hôm ấy chính là ngày
Hai chúng ta chia tay
Anh vội bước đi
Chẳng nhìn em dù chỉ vài giây
Và rồi ngày hôm ấy
Cũng chính là ngày
Nước mắt em rơi lần cuối anh à!
Em hứa từ nay sẽ
Không khóc thêm lần nữa đâu.
Chính anh sẽ là người đàn ông
Mà anh phải hối hận khi rời xa em
Em đã dành tất cả đến anh
Thế nhưng người chỉ
Trao em lại dối trá
Kết thúc ngỡ ngàng
Dù còn nặng tình cảm với anh
Nhưng em chẳng thể nào
Giữ lại hạnh phúc đã vỡ tan
Bao lần thì thôi mình rời xa nhau
Mình rời xa nhau...
Ngày hôm ấy chính là ngày
Hai chúng ta chia tay
Anh vội bước đi
Chẳng nhìn em dù chỉ vài giây
Và rồi ngày hôm ấy
Cũng chính là ngày
Nước mắt em rơi lần cuối anh à!
Em hứa từ nay sẽ
Không khóc thêm lần nữa đâu.
Chính anh sẽ là người đàn ông
Mà anh phải hối hận khi rời xa em
Em đã dành tất cả đến anh
Thế nhưng người chỉ
Trao em lại dối trá
Kết thúc ngỡ ngàng
Dù còn nặng tình cảm với anh
Nhưng em chẳng thể nào
Giữ lại hạnh phúc đã vỡ tan
Bao lần thì thôi mình rời xa nhau
Mình rời xa nhau...
Chính anh sẽ là người đàn ông
Mà anh phải hối hận khi rời xa em
Em đã dành tất cả đến anh
Thế nhưng người chỉ
Trao em lại dối trá
Kết thúc ngỡ ngàng
Dù còn nặng tình cảm với anh
Nhưng em chẳng thể nào
Giữ lại hạnh phúc vỡ tan
Bao lần thì thôi mình rời xa nhau
Mình rời xa nhau...