Anh Sẽ Chờ Em

Anh Sẽ Chờ Em

Lời bài hát Anh Sẽ Chờ Em

Đóng góp bởi

Em
Anh vẫn chờ đợi
Người về với anh
Cho dẫu cuộc tình
Mình giờ mong manh
Dẫu cho
Lòng em đổi thay
Nhói tim anh
Từng ngày
Hỡi em
Có biết một người
Vẫn còn ngóng trông
Có biết một người
Vẫn còn yêu em
Chờ đợi trong
Niềm tin
Với bao nhiêu
Hi vọng
Hãy quay về
Đi em
Sẽ có một người yêu em
Hãy luôn tin rằng
Anh nơi đây
Vẫn mong
Sẽ luôn đợi em
Dù phong ba
Bão tố
Có xô ngang
Cuộc tình ta
Em hỡi
Hãy quay về
Đi em
Sẽ có một người yêu em
Xoá đi đau buồn
Mình lại
Tay nắm tay
Xoá đi niềm đau
Từng ngày qua
Bên anh
Sẽ yêu nhau
Đến muôn đời sau
Em
Anh vẫn chờ đợi
Người về với anh
Cho dẫu cuộc tình
Mình giờ mong manh
Dẫu cho
Lòng em đổi thay
Nhói tim anh
Từng ngày
Hỡi em
Có biết một người
Vẫn còn ngóng trông
Có biết một người
Vẫn còn yêu em
Chờ đợi trong
Niềm tin
Với bao nhiêu
Hi vọng
Hãy quay về
Đi em
Sẽ có một người yêu em
Hãy luôn tin rằng
Anh nơi đây
Vẫn mong
Sẽ luôn đợi em
Dù phong ba
Bão tố
Có xô ngang
Cuộc tình ta
Em hỡi
Hãy quay về
Đi em
Sẽ có một người yêu em
Xoá đi đau buồn
Mình lại
Tay nắm tay
Xoá đi niềm đau
Từng ngày qua
Bên anh
Sẽ yêu nhau
Đến muôn đời sau
Hãy quay về
Đi em
Sẽ có một người yêu em
Hãy luôn tin rằng
Anh nơi đây
Vẫn mong
Sẽ luôn đợi em
Dù phong ba
Bão tố
Có xô ngang
Cuộc tình ta
Em hỡi
Hãy quay về
Đi em
Sẽ có một người yêu em
Xoá đi đau buồn
Mình lại
Tay nắm tay
Xoá đi niềm đau
Từng ngày qua
Bên anh
Sẽ yêu nhau
Đến muôn đời sau