Ánh Sao Băng

Ánh Sao Băng

Lời bài hát Ánh Sao Băng

Đóng góp bởi

Ngày xưa khi ta bên nhau em hay ôm anh
Thầm nói với anh
Tình yêu em trao anh mãi mãi lấp lánh
Như ánh sao trời
Và anh hôn lên đôi mắt em thơ ngây
Rồi nói với em
I love you now alway and forever
Trời không se duyên đôi ta nên hôm nay
Mình lạc mất nhau
Tình em bay đi mãi mãi xa khuất
Như cánh chim trời
Vì sao đôi ta xa nhau nhưng trong tim anh
Còn mãi vấn vương
I still love you the end of life
Nơi ấy xa xôi mãi cuối chân trời
Vì có lắm sao
Còn anh nơi đây nhưng em nơi đâu
Nên sao nhạt nhòa
Xin hãy cho anh mãi mãi được làm
Một ánh sao băng
Rớt xuống nơi kia tìm ai một thời
Ngày xưa khi ta bên nhau em hay ôm anh
Thầm nói với anh
Tình yêu em trao anh mãi mãi lấp lánh
Như ánh sao trời
Và anh hôn lên đôi mắt em thơ ngây
Rồi nói với em
I love you now alway and forever
Trời không se duyên đôi ta nên hôm nay
Mình lạc mất nhau
Tình em bay đi mãi mãi xa khuất
Như cánh chim trời
Vì sao đôi ta xa nhau nhưng trong tim anh
Còn mãi vấn vương
I still love you the end of life
Nơi ấy xa xôi mãi cuối chân trời
Vì có lắm sao
Còn anh nơi đây nhưng em nơi đâu
Nên sao nhạt nhòa
Xin hãy cho anh mãi mãi được làm
Một ánh sao băng
Rớt xuống nơi kia tìm ai một thời
Nơi ấy xa xôi mãi cuối chân trời
Vì có nhớ ai
Còn anh nơi đây thương em năm xưa
Nên mãi ngóng chờ
Xin hãy cho anh mãi mãi được làm
Một ánh sao băng
Rớt xuống bên em gần em trọn đời